DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Seracılık OT   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sera işletmesi planlayabilecek, uygulamaya geçirebilecek, yönetebilecek, analitik düşünerek karşılaşabileceği problemleri çözebilecek, sera x çevre etkileşimini değerlendirebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
Sera ve seracılığın tanımı, Dünyada ve Türkiye de seracılık, Seraların sınıflandırılması, Sera yerinin seçimine etki eden faktörler, Sera kuruluşu sırasında özen gösterilmesi gereken konular, Seralarda iklimlendirme, Seralarda toprak hazırlama, Seralarda sulama, Serada sebze yetiştiriciliği ve fide üretimi hakkında genel bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sera yapısını ve yetiştiricilikteki önemini kavrayabilme, sera işletmesi için uygun yer seçimi yapar.
2) Farklı amaçlara uygun sera tipine ve sera tesisinde kullanılacak malzemelere karar verir.
3) Serada iklimlendirmeyi yönetebilme ve yönlendirebilme becerisi.
4) Seranın toprak hazırlığını programlayabilme ve yönetebilme.
5) Sera bitkilerinin sulanmasında sulama zamanı ve miktarına karar verir.
6) Seracılıkta kültürel işlemleri öğrenir.
7) Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örtüaltı yetiştiriciliği tanımı, örtüaltı yapıları, Dünyada ve Türkiye de örtüaltı yetiştiriciliğinin ve seracılığın durumu, Dönem ve haftalık ödevlerin dağıtımı Sunum hazırlama Anlatım
2 Alçak ve yüksek tünellerin tanıtımı, özellikleri, ülkemizdeki kullanım durumları, kuruluşu ve bu yapılarda yapılan yetiştiricilik Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 Sera ve seracılığın tanımı, Seraların sınıflandırılması, Sunum hazırlama Anlatım
4 Sera işletme modelleri, Sera yeri seçimi üzerine etki eden faktörler Sunum hazırlama Anlatım
5 Sera kuruluşu sırasında dikkate alınması gereken faktörler-I, (sera yönü, temel duvarları, sera iskeleti, çatı eğim açısı vb) Sunum hazırlama Anlatım
6 Sera kuruluşu sırasında dikkate alınması gereken faktörler-II Sera Örtü materyalleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
7 Seralarda iklimlendirme- (ısıtma,) Sunum hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav sınav soruları hazırlama Yazılı Sınav
9 Seralarda iklimlendirme- (soğutma, ışınım,) Sunum hazırlama Anlatım
10 Seralarda iklimlendirme- (Oransal nem, havalandırma ) Sunum hazırlama Anlatım
11 Seralarda iklimlendirme- (Oransal nem, CO2 gübrelemesi) Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
12 Seralarda toprak hazırlama ve yetiştirme yer tipleri Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 Seralarda sulama, bitki besleme sistemleri, bitki besleme ile ilgili sorunlar Sunum hazırlama
14 Seralarda genel bitki ve fide yetiştiriciliği Sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 Dönem ödev sunumları Anlatılacak konuları önceden dağıtmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlama Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar