DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik OT   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bağıntı, fonksiyon, limit, süreklilik ve türev hakkında gerekli bilgileri öğreterek matematiksel bir alt yapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sayılar, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı, Türev ve Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçları tanır.
2) Mühendislik problemlerine analitik şekilde tanımlar.
3) Matematiksel düşünceyi kavrar.
4) Bireysel çalışabilmeyi öğrenir.
5) Ekilip dikilen alanların mali hesaplamalarını öğrenir.
6) Tarımda kullanılacak gübre miktarını hesaplamalarını öğrenir.
7) Bahçe tesisi sırasında ihtiyaç duyulan maddi durumu kavrar.
8) Bahçe tesisinde dekara kullanılacak materyallerin temini öğrenir.
9) Bahçede kullanılmak üzere sulama sistemlerini tanır.
10) Sulama maliyet hesaplamasını kavrar.
11) Tarımda kullanılan girdi hesaplamasının tanır.
12) Tarım çıktısını kavrar.
13) Hasat edilen ürünlerin değerlendirilmesini kavrar.
14) Hasat edilen ürünlerin pazarlanmasını tanır.
15) Tarımın pazar payını hesaplanmasını öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Bağıntı ve fonksiyonlar farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Fonksiyonların özellikleri farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Fonksiyon türleri farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Limit farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Limitte belirsizlikler farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Süreklilik farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Türev alma kuralları farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Fonksiyonların türevleri farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Türev Tanımı farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Türev teoremleri (Quiz) farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Türev teoremleri ve türevin geometrik yorumu farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Optimizasyon farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Eğri çizimleri farklı kaynaklarda yararlanılmıştır Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar