DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Arıcılık ve Tozlaşma OT   122 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
organik tarımda arıcılığın yapılmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
arıcılığın tarihçesi, arıcılık sistemleri, arı bakımı, yetişme yerleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arıcılık ve bal üretimi tekniklerini uygulayabilir
2) Arıların tozlaşmaya katkısı hakkında bilgi sahibidir
3) Arı kolonilerinin idare edebilme konusunda bilgi sahibidir
4) Arı hastalık ve zararlılarının tanıyabilir ve mücadele edebilir
5) Arıcılığın organik tarıma ekonomik kazanımlarını kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarının tanımlanması ve derim sonrası muhafazada oluşan değişimleri değerlendirme ve analiz edebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arıcılığın tanımı, arıcılığın tarımsal üretimde yeri ve önemi, arıcılığn tarihçesi, Dünyada ve Türkiyede arıcılık Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Arı cins ve türlerinin tanımı ve sınıflandırılması Ders notundaki ilgili konular
3 Bal arısı ırkları, Bal arısının morfolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Bal arısı ırkları, Bal arısının morfolojisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
5 Bal arısı kolonisi: koloninin tanımı ve bireyler, gelişme ve beslenme Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Bal arısı kolonisi: koloninin tanımı ve bireyler, gelişme ve beslenme Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
7 Arılarda sosyal yaşam ve koloni düzeni: Sosyal yaşam ve koloni düzeni, yavru bakımı, polen taşıma ve depolama, nektar ve propolis toplama, su taşıma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
8 Arılarda sosyal yaşam ve koloni düzeni: Sosyal yaşam ve koloni düzeni, yavru bakımı, polen taşıma ve depolama, nektar ve propolis toplama, su taşıma Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Anlatım
9 ARA SINAV Ders notundaki ilgili konular Yazılı Sınav
10 Bal arısı genetiği ve ıslahı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
11 Bal arısı genetiği ve ıslahı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Arıcılıkta çalışma koşul ve kuralları, arıcılığa başlama yolları, kayıt tutma, arıcılık malzemeleri, bölge seçimi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
13 İlkbahar bakımı kolonilerin beslenmesi, kovan birleştirme, ana arı yenileme, oğul verme ve önleme yolları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
14 Yaz bakımı, sonbahar bakımı ve kış bakımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
15 Yaz bakımı, sonbahar bakımı ve kış bakımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Tartışma
16-17 Final sınavı Dönem başından itibaren anlatılan konuları içeren ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar