DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güneş Enerjisi GTT   110 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Güneş enerjisi montaj yerinin tespiti, montaj yerini hazırlama, kollektör montajı, su depo montajı, tesisat bağlantılarını ve bakım onarımını yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Kollektör Yön Tayini Yapmak 2 Gölgeleme Etkisini Dikkate Almak 3 Düz Döşeme İçin Montaj Yeri Hazırlamak 4 Çatı İçin Montaj Yeri Hazırlamak 5 Panel Kollektör Montajı Yapmak 6 Ara Sınav 7 Vakum Tüplü Kollektör Montajı Yapmak 8 Depo Montajlarını Yapmak 9 Depo Flatör Montajını Yapmak 10 Soğuk Su Bağlantılarını Yapmak 11 Sıcak Su Bağlantılarını Yapmak 12 Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak 13 Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak 14 Tesisatla İlgili Arızaları Gidermek 15 Verim Düşmesiyle İlgili Arızaları Gidermek 16 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güneş enerjisi montaj yerini tespit etmek
2) Güneş enerjisi montaj yerini hazırlamak
3) Güneş enerjisi kollektör montajı yapmak
4) Güneş enerjisi su deposu montajı yapmak
5) Güneş enerjisi tesisat bağlantılarını yapmak
6) Güneş enerjisi bakım onarımını yapmak.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kollektör Yön Tayini Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Gölgeleme Etkisini Dikkate Almak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Düz Döşeme İçin Montaj Yeri Hazırlamak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Çatı İçin Montaj Yeri Hazırlamak Atelye hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Panel Kollektör Montajı Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
6 Panel Kollektör Montajı Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Vakum Tüplü Kollektör Montajı Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Depo Flatör Montajını Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Soğuk Su Bağlantılarını Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Sıcak Su Bağlantılarını Yapmak Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Boru ve Tesisat İzolasyonunu Yapmak Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Tesisatla İlgili Arızaları Gidermek Sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Verim Düşmesiyle İlgili Arızaları Gidermek Deney Seti Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar