DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isıtma Sistemleri I GTT   203 3 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere; ısıtıcı montajı, kazan, kombi montajı, mobil ısıtma tesisatının kurulması ve ısıtma sisteminin devreye alınması ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Isı kaybı hesaplama 2 Kat kalorifer tesisatı cihaz seçimi, boru seçimi 3 Isıtıcılar 4 Isıtıcı montaj aparatları 5 Isıtıcı montajı 6 Ara sınav 7 Radyatör vanaları 8 Kat kalorifer kazanları 9 Kazan tesisatları, baca bağlantısı 10 Kombi cihazları 11 Kombi cihazlarını montajını yapma, kombi baca bağlantısı 12 Mobil ısıtma 13 Plastik kılıflı boru tesisatı, mobil tesisat ısıtıcı montajı 14 Tesisatı test etme 15 Sistemi devreye alma 16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isıtma tesisatı devre elemanlarını seçmek
2) Isıtıcı montajı yapmak
3) Kat kaloriferi kazan montajı yapmak
4) Kombi montajı yapmak
5) Mobil ısıtma tesisatı kurmak
6) Kat kaloriferi sistemini işletmeye almak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı kaybı hesaplama Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Kat kalorifer tesisatı cihaz seçimi, boru seçimi Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Isıtıcılar Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Isıtıcı montaj aparatları Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Isıtıcı montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Isıtıcı montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Radyatör vanaları Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kazan tesisatları, baca bağlantısı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Kombi cihazları Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Kombi cihazlarını montajını yapma, kombi baca bağlantısı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Mobil Isıtma Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Plastik kılıflı boru tesisatı, mobil tesisat ısıtıcı montajı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Tesisatı test etme Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Sistemi devreye alma Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar