DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik GTT   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat DİLEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT DİLEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencilere kapalı ve açık sürekli bir akış veya kararsız düzgün akış sistemleri ile ilgili temel termodinamik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme yetisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri. Kapalı sistemler termodinamiği. İlk yasa çözümlemesi. açık sistemler termodinamiği. İkinci yasa çözümlemesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamiğin Temel Kanunlarını Öğrenme
2) P-v ve T-v diyagramlar kullanmayı öğrenme
3) Termodinamiğin 1. kanunu kullanarak kapalı sistemler ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme
4) Termodinamiğin 1. kanunu kullanarak sürekli akışlı açık sistemleri ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme
5) Termodinamiğin 1. kanunu kullanarak kararsız açık akış sistemleri ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme
6) Sırasıyla, ısı motorlar ve soğutucular için verimlilik ve COP tanımlarını öğrenme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termodinamiğe giriş ve termodinamiğin temel uygulama alanları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Termodinamik sistemlerin tanımı ve sınıflandırlması Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Saf maddelerin özellikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Faz değişimleri için özellik diyagramları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Özellik diyagramlarının kullanımı Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 ideal gazın tanımı ve denklemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kapalı sistemler için termodinamiğin 1. kanununu, Isı ve ısı tranferi modlarının tanımı Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Arasınav Ders notlarının okunması Yazılı Sınav
9 iş tanımı, iş biçimleri, özgül ısılar Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 ideal gazlar, katılar ve sıvılar için özgül ısı ilişkileri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Açık sistemler, kütle ve hacimsel debi için termodinamiğin 1. kanunu, akış işinin tanımı Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Açık kararlı ve kararsız akış sistemleri Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Termodinamiğin 2. kanuna giriş, ısı kaynakları ve kuyularının ve termal enerji rezervuarlarının Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Isı motorları ve soğutuculara giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Termodinamiğin sıfırıncı ve 3. kanununa giriş Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Ders notlarının okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar