DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ormancılık Bilgisi * AYHS   104 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman ekosistemlerinin nicelik ve bazı niteliksel özellikleri, Orman İşletmeciliği sayesinde Orman Endüstrisine sağlanan hammaddenin tüm üretim ve faydalanma süreçleri hakkında bilgilendirmek.Ormancılık teşkilatının yapısı, birimleri ve görevleri, ulusal ve uluslar arası çevre ve ormancılık süreçleri hakkında bilgi edindirmek.
Dersin İçeriği
Orman Ekosisteminin Oluşum Süreci ve Minimal Çevre Faktörleri; Ormancılık Kavramının Değişik Açılardan İrdelenmesi ve Uygulama Biçimleri.; Ülkemizde ve Dünyada Orman Varlığı;Türkiye Ormanlarının Genel Yapısı ve Coğrafi dağılımı; Ormancılık Amaçlarının sınıflandırılması; İşletme Şekilleri ve Orman Formları; Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Teknik Terimler; Türkiye'de Faydalanmanın Düzenlenmesinde Kullanılan Amenajman Metotları ve Uygulanan Orman Formları; Optimal Kuruluşun Belirlenmesi, İşletme Sınıflarından Sağlanan Toplam Eta'nın Hesaplanması; İşletme Ormanlarında Bakım; İşletme Ormanlarında Üretim, Taşıma Ve Pazarlama; Orman Ürünleri Üretim - Tüketim Projeksiyonları Ve Arz - Talep Dengelemeleri; Uluslar arası ormancılık süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ormancılığıın doğuşu ve gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Genel bilgiler ve kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
3 Yetişme Ortamı İsteklerine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
4 İnsanın Etki Derecesine Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
5 Oluştuğu Materyale Göre Orman Vejetasyonu Çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
6 Meşcere Tanımı, Kuruluş Şekillerine Göre Meşcereler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
7 Odunda Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
8 Ara sınav Ders notları çalışılmalıdır
9 Ağaçta Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
10 Meşcerede Yapılan Ölçümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
11 Ormana Sınır Çeken Faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
12 Ormanların İşlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
13 Ormancılık Tipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
14 Ormancılığın Amaç, Görev ve İlkeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
15 Ormancılığın Diğer Sektörlerle İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
16-17 Final Sınavı Ders notları çalışılmalıdır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar