DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaban Hayatı ve Yangın AYH   203 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yangınların yaban hayatı ve vejetasyona etkilerini incelemek
Dersin İçeriği
Yangınların toprak, su ve havaya etkileri, Yangınların yaban hayatı ve vejetasyona etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yangın davranışı, yangın rejimi, yangın ekolojisi ve yangın amenajmanı kavramlarını tanımlar
2) Yangınların orman ekosistemlerinde oynadıkları rolü tartışıp açıklayabilir
3) Yaban hayatı ve yangın ilişkisinin önemini ifade edebilir
4) Yanıcı maddeler ve bunlara bağlı yangın tiplerini tanımlayabilir
5) Orman yangınlarının böcek populasyonu, sürüngen ve memeli hayvan türleri Üzerine olan etkilerini teknik, idari, ekolojik, ve sosyo-ekonomik açıdan tartışabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ormanda zarar yapan biyotik ve abiyotik faktörler, temel koruma problemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türkiye ve dünyada yangın problemi, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yangın istatistikleri, yangınların sosyo-kültürel, ekonomik ve ekolojik temelleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yangın davranışı, yanıcı maddeler, topografya ve hava halleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yangın ekolojisinin tanımı ve içeriği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 yangın düzeni ve alınması gereken tedbirler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yangın amenajmanı planlamasındaki öncelikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders materyallerinden çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Yangın sonrasındaki acil eylem planları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yangın rejimi ve yaban hayatı ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yangınlarının toprak bünyesinde yaratmış olduğu değişiklikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yangınlarının bitki besin maddeleri dinamikleri üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yangınlarının sürüngen ve memeli hayvan türleri üzerine olan etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 yangınlarının böcek populasyonu üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yangınlarının predatör populasyonu üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar