DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaban Hayatında Coğrafi Bilgi Sistemi AYHS   208 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) tanımı ve bileşenleri itibarıyla temel prensiplerinin kavranması ve fonksiyonlarının yaban hayatı sektöründe kullanımına yönelik pratik uygulama becerilerinin Arc/Info CBS yazılımı ile kazandırılması, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yaban hayatı ile ilişkisi hakkında temel bilgilerin kazandırılması ve yapılmış projelerin incelenmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramı, genel prensipleri, bileşenleri, temel fonksiyonları. Veri-bilgi, veri tabanı işletim sistemi, konumsal veri, vektör ve raster veri modelleri, veri kalitesi gibi temel kavramlar. Kağıt haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma, sorgulama, konumsal sorgulama, konumsal analiz ve sayısal harita hazırlama. TIN verisi oluşturma, eğim ve bakı haritası oluşturma. Arc/Info CBS yazılımın tanıtımı ve örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS kavramını, bileşenlerini, veri yapılarını ve fonksiyonlarını açıklar.
2) Bir alanın sayısal haritasında konumsal sorgulama yapar, yeniden sınıflandırır ve haritaları çakıştırır
3) GPS sistemini öğrenir
4) Doğada kendi haritasını çizebilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) temel kavramlarının öğrenilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Coğafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) genel prensipleri ve bileşenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 CBSnin ormancılık sektöründeki kullanım alanları ve örnek uygulamalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 CBSnin ormancılık alanında faydalanıldığı başlıca bölümler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Veri-bilgi, konumsal veri (grafik ve öznitelik), veri tabanı işletim sistemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 CBS yardımıyla elde edilen sayısal verilerin yorumlanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Coğrafi detaylar, vektör ve raster veri modelleri, veri kaynakları ve kalitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 CBS fonksiyonları: veri giriş fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Eski tipte oluşturulmuş haritaların sayısallaştırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Eski haritalardan oluşturulan veri tabanı kurma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Kağıt haritaların sayısallaştırması, topoloji oluşturma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Yaban hayatında CBS'nin önemi ve getirdiği kolaylıklar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 CBS'de konuma bağlı analiz türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Sayısal arazi analizi(Eğim, bakı, kesit çıkarma, hacim hesabı, izohips oluşturma) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar