DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İhtiyoloji AYHS   204 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere deniz ve tatlı su ortamlarında yaşayan balıklar hakkında morfolojik bilgiler kazandırmanın yanında, bu canlılardaki tüm sistemlere ait bilgileri vermek ve geçiş yapan balıkların fizyolojik adaptasyonlarını ve balıkların ekolojik işlevlerini ayrıntılarıyla benimsetmek amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Balıkların sınıflandırılması, Kaba dış morfolojileri, Deri ile ilgili oluşumlar (zehir aygıtı) ile İskelet, Kas, Sindirim, Dolaşım, Üreme ve Sinir sistemleri, Balıklarda Hareket (Göçler), Duygu organları-duysal algılama, Ekolojik adaptasyonlar (Deniz ve Tatlısu habitatları ve uyarlanmalar)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balıklarla ilgili temel bilgileri kapsamlı bir şekilde öğrenir.
2) Balıkların sınıflandırılmasını öğrenir
3) Ekosistem içerisinde balıkların yerini ve önemini anlar.
4) Denizel ve tatlı su ortamında bulunan balıkların biyoekolojisinin öğrenir
5) Balıkların morfolojileri ile ilgili bilgi edinir.
6) Balıkların zoocoğrafik yönden dağılımının öğrenilmesi beklenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balıkların sınıflandırılması ve evrimi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
2 Balıkların dış morfolojileri, (vücut biçimleri, açıklıkları, duyu organları ve yüzgeçler) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
3 Deri ve ilgili oluşumları (pullar, renk oluşumu, deri uzantıları, biyolüminesans ve zehir aygıtı) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
4 Balıklarda iskelet sistemi , kas sistemi ve hareket Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
5 Balıklarda kas sistemi ve bu sistemden kökenlenmiş yapılar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
6 Balıklarda hareket (Aktif ve pasif hareket, göçler) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
7 Balıklarda sindirim sistemi ve beslenme ve büyüme Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
8 Ara Sınav
9 Balıklarda dolaşım sistemi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
10 Balıklarda solungaçlar ve solunumla ilgili yapılar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
11 Balıklarda boşaltım ve osmoregülasyon (Diadrom balıklar) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
12 Balıklarda üreme sistemi (testisler, ovaryumlar ve üreme stratejileri) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
13 Balıklarda sinir sistemi ve duyu organları (duygusal algılama) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
14 Balıklarda yaşam habitatları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
15 Balıklarda zoocoğrafik dağılım Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar