DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik ORM   101 1 2 3 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seda DEMİRCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEDA DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mesleğinde matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Doğal Sayılar ve Tam sayılarda Dört İşlem, Bölünebilme Kuralları, Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar, Üslü Sayılarda İşlemler, Köklü Sayılarda İşlemler, Oran ve Orantı ile ilgili problemler, Denklem Kurma ve Denklem Çözme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğal sayılarla hesaplamayı gösterir.
2) Üslü sayılarla ilgili işlemleri çözer.
3) Köklü sayılarla işlemleri örneklerle açıklar.
4) Oran ve orantı ile ilgili problemler çözer.
5) Alan, çevre ve hacim hesaplar.
6) Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer.
7) Uygulamalı problemleri çözer.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Matematik dersinin önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Sayılar; tam sayılar, doğal sayılar tanımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Doğal Sayılar ve Tam sayılarda Dört İşlem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Bölünebilme Kuralları ve uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar tanımı ve dört işlem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Üslü Sayılar tanımı ve üslü sayılarda çarpma, bölme, topla ve çıkarma işlemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Köklü Sayılar tanımı ve üslü sayılarda çarpma, bölme, topla ve çıkarma işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Oran, orantı tanımı ve problemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Doğru Orantı ve Ters Orantı tanımı ve ilgili soru çözümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Aritmetik ve Geometrik Orantı tanımı ve ilgili soru çözümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Denklem tanımı ve kurumu, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Tablo-grafik okuma ve yorumlama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Çevre, alan ve hacim hesaplama yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Karışık problem çözümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar