DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zooloji ORM   105 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayvansal hücre ve dokuların yapı ve işleyişlerini kavratarak öğrencilerin zooloji ile ilgili analitik ve iletişimsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarını genel olarak tanıtmak
Dersin İçeriği
Zoolojinin alt bilim dalları, Bilimsel yöntem. Canlıların kimyasal yapısı. Canlıların ortak özellikleri. Hücrenin yapısı ve organelleri. Hücresel solunum. Protein sentezi. Hücre bölünmeleri. Hayvansal dokular. Hayvanlardaki organ sistemleri ve işlevleri. Beslenme ve vitaminler. Genetik kavramlar. Kalıtımın temel özellikleri. Kalıtımın Moleküler Açıklanması. Hayvanların sınıflandırılması. Ekoloji.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin tarihi gelişimi ve içeriğini kavrar.
2) Yaşamsal inorganik ve organik moleküllerin önemini kavrar.
3) Hücresel düzeyde metabolizmayı kavrar.
4) Hayvan hücresinin genel özelliklerini sayar.
5) Bitki ve hayvanların doku ve organ yapılarını tanımlar.
6) Hücre yapısındaki organelleri ve görevlerini sayar.
7) Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki bağlantıyı kurabilir.
8) Hayvan hücrelerinde eşeyli ve eşeysiz üreme hakkında bilgi kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zoolojiye Giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Hücre ve Hücre Organelleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Hücre Bölünmesi (Mitoz Bölünme) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Hücre Bölünmesi (Mayoz Bölünme) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Hayvansal dokular (Epitel, Bağ, Kıkırdak, kan) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Hayvansal dokular (Kas, Sinir) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Organlar ve Sistemler (Hareket, Sinir, Duyu) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav ARA SINAV Yazılı Sınav
9 Organlar ve Sistm.(Endokrin, Dolaşım) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Organlar ve Sistm.(Sindirim, Solunum) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Organlar ve Sistm.(Boşaltım , Üreme) Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Enerji ve Metabolizma Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Ekoloji temel kavramlar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Kalıtım temel kavramlar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
15 Hayvanların Sınıflandırılması ve Sistematik Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları FINAL EXAM

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar