DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Ekolojisi ORM   106 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman ekosistemlerini oluşturan ekolojik faktörler ve arasındaki karşılıklı ilişkileri öğrenmek
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımı ve tanıtımı, gelişimi ve dalları, Ekolojinin kavram ve ilkeleri, Ekolojik denge ve besin zincirleri, Madde ve enerji aktarımı, Ekolojik sorunları, Atmosferin özellikleri, Bitkilerin ortama uyumları (Autoekoloji) İklimsel etmenler, Sıcaklık etmeni, Bitkilerin sıcaklık etmenlerine göre sınıflandırılması, İklimi oluşturan öğeler, Su etmeni, Su etmenine göre bitkilerin sınıflandırılması, Rüzgar, Toprak etmeni,Biyolojik Faktörler, Yangının etkileri, Bitkilerde yaşam şekilleri, Biyolojik Çeşitlilik, Türkiye de Biyoçeşitlilik ve Biyoçeşitlilik Sözleşmeleri, Dinamik Ekoloji, Arktik ve Alpin Bitkilerin Ekolojisi, Ekosistem Ekolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Orman ekosistemlerinin özelliklerini açıklar.
2) 2. Genel ve özel konum öğelerini öğrenirler.
3) Toprak derinliği, pH, organik madde, toprak tekstür ve strüktürü, kireç içeriği, toprak rengi ve sıcaklığı gibi edafik faktörler hakkında bilgi edinirler.
4) Ekolojide temel kavramları listeler
5) Ekolojik tolerans, ekolojik valans kavramlarını açıklar
6) Ekolojik sistem, model, ekosistem kavramlarını tanımlar
7) Süksesyon ve klimaks kavramlarını tanımlar
8) Işık, sıcaklık, su, toprak ve rüzgar faktörlerinin canlılara etkisini tanımlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekolojinin genel tanımlar, gelişimi ve dalları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Ekolojinin kavram ve ilkeleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Ekolojik denge ve besin zincileri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Madde ve enerji aktarımı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Yeryüzünde karşılaşılan Ekolojik sorunlar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Atmosferin yapısı ve özellikleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Bitkilerin ortama uyumları (Autoekoloji) İklimsel etmenler, Sıcaklık etmeni, Bitkilerin sıcaklık etmenlerine göre sınıflandırılması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İklimi oluşturan öğeler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Su etmeni, Su etmenine göre bitkilerin sınıflandırılması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Rüzgar, Toprak etmeni Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Biyolojik Faktörler, Yangının etkileri, Bitkilerde yaşam şekilleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Biyolojik Çeşitlilik, Türkiye de Biyoçeşitlilik ve Biyoçeşitlilik Sözleşmeleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Dinamik Ekoloji, Arktik ve Alpin Bitkilerin Ekolojisi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
15 Ekosistem Ekolojisi özellikleri ve yapısı Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar