DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orman Koruma ORM   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CENGİZ KEŞMER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Orman kaynaklarını korumak için alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirlerle savaş yöntemlerinin neler olacağını ve nasıl kullanılmaları gerektiğini öğretmek ve işletme amaçları doğrultusunda ormanların sağlığını ve devamlılığını temin etmeye yönelik teknik müdahaleleri tanıtmak.
Dersin İçeriği
Orman yangınları. Orman yangınlarının tanımı. Orman yangını türleri, sebepleri ve zararları. Yangını etkileyen faktörler. Yangınlarla mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirler. Söndürme teknikleri.Yangından korunma ve mücadelenin planlanması. Otlatma. Açmacılık. Orman sınırlarının korunması. Diğer beşeri zararlar. Bitkisel zararlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orman korumanın önemini ifade edebilir.
2) Yangın davranışı, yangın rejimi, yangın ekolojisi ve yangın amenajmanı kavramlarını tanımlayabilir.
3) Yangınların kontrol altına alınabilmesi ve yangınların bir araç olarak kullanılabilmesi için yanıcı madde, topografya ve hava hallerini dikkate alan basit planlamalar yapabilir.
4) Otlatma, açmacılık ve kaçakçılık gibi orman koruma problemlerini teknik, idari, ekolojik, ve sosyo-ekonomik açıdan tartışabilir.
5) Abiyotik (cansız) çevre faktörlerini orman sağlığı ile ilişkiye getirebilir, abiyotik zararları belirleyebilir ve bunlara karşı koruyucu ve önleyici tedbirler önerebilir.
6) Orman ekosistemlerinin dinamiklerini ve gelişim çağlarını anlayabilir.
7) Orman koruma kapsamı dahilinde insanların eğitimi konusunda geniş anlamda bilgi sahibi olur.
8) Bir ormancının orman koruma kavramı içerisindeki rolünü açıklayabilir.
9) Gelecek nesillerin de en az bizim gibi ormanlarla iç içe yaşayabilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orman koruma kavramı ve orman korumanın görevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Ormanda insanların nedn olduğu zararlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Orman yangınları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Orman yangınlarının başlıca nedenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Tutuşma ve yanmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Orman yangınlarını etkileyen faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Orman yanıcı maddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Orman yangını çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Orman yangını ekolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Yangınlara karşı alınabilecek koruyucu önlemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Orman yangınlarının söndürülmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Orman yangınlarında işçi organizasyonları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Yangın söndürme çalışmalarına katılan personelin güvenliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Orman yangınlarında organizasyon Ders notları çalışılmalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuÖğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar
Orman Koruma, Prof. Dr. Tamer Öymen, İstanbul üniversitesi Yayın NO: 5152, İstanbul, 2013.