DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağaçlandırma Tekniği ORM   202 4 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DURMUŞ ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli amaçlarla yapılan ağaçlandırma faaliyetlerini planlama ve uygulama tekniklerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Ağaçlandırmanın tarihçesi ve önemi, Ağaçlandırma faaliyetlerinin planlanması, Arazi hazırlığı ve toprak işleme yöntemleri, Ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırma, Ağaçlandırmada koruma ve bakım, Özel nitelikle ağaçlandırmalar, İki arazi-alan çalışması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağaçlandırmanın ulusal ve uluslararası önemini değerlendirir,
2) Ağaçlandırma faaliyetlerini planlar,
3) Ekim-dikim yöntemlerini açıklar ve uygun yöntem seçimini yapar,
4) Yetişme ortamlarına uygun arazi hazırlığı ve toprak işleme yöntemlerini açıklar ve yürütür,
5) Ekim ve dikimle ağaçlandırma faaliyetlerini yürütür,
6) Ağaçlandırma başarısını tespit eder,
7) Özel nitelikle ağaçlandırmaları açıklar,
8) Ağaçlandırılan sahalarda bakım ve koruma,
9) Bakım işlemlerini işlemlerini yürütür.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağaçlandırmada genel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Ağaçlandırmanın ulusal ormancılığımızdaki ve dünyadaki yeri ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Amaçlarına göre ağaçlandırma türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Ağaçlandırmanın planlanması ve etüd çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Arazi hazırlığı ve toprak işleme genel esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Arazi yapısına göre toprak işleme ve olumsuz etkiler(su, rüzgar erozyonu, kuraklık) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 Ekim yoluyla ağaçlandırmanın genel esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden çalışmalıdır Yazılı Sınav
9 Ekim yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Dikim yoluyla ağaçlandırmanın genel esasları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Dikim yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Günübirlik arazi çalışması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Ağaçlandırmada başarı tespiti Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Ağaçlandırma sahalarında koruma Önlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Ağaçlandırma sahalarında bakım tedbirleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden çalışmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar