DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vejetasyon ORS   216 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; vejetasyon yapısı, bitki sosyolojisi araştırma metotlarının öğretilmesi ve Türkiye deki yaygın vejetasyon tiplerinin tanıtılmasıdır
Dersin İçeriği
Vejetasyonun tanımı ve tarihçesi, bitki birlikleri, vejetasyon yapısı, bitki sosyolojisi araştırma metotları ve sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vejetasyonu kavrayabilir
2) Vejetasyon tiplerini tanır
3) Vejetasyon araştırmalarında kullanılan metodları anlayabilir
4) Braun-Blanquet Metodunu kavrayabilir
5) Örneklik alan çeşitlerini anlayabilir.
6) Çevrenin vejetasyonu nasıl etkilediği öğrenir.
7) Ülkemiz flora ve vejetasyonunun kökenini kavrar.
8) Bitki kommünitelerinin yapısını betimler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vejetasyon Bilimine Giriş Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
2 Vejetasyon biliminin tarihçesi Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
3 Vejetasyon tanımı, özellikleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
4 Vejetasyon sınıflandırma kriterleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
5 Kommunite birimleri, yapıları ve özellikleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
6 Vejetasyon çalışmalarında kullnaılan fizyonomik metotlar Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
7 Vejetasyon çalışmalarında kullanılan floristik metotlar. Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Klimaks vejetasyon araştırması Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
10 Klimaks vejetasyon sınıflandırması. Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
11 Kombine sınıflandırma yaklaşımları Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
12 Türkiye vejetasyonu hakkında bilgiler Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
13 Türkiyede görülen vejetasyon tipleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
14 Dünyada görülen vejetasyon tipleri ve özellikleri Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir
15 YARIYIL SONU SINAVI Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders notu ve Kitaplar