DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havza Amenajmanı ORS   225 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Havza yönetiminin temel prensipleri ve havza süreçlerini öğretmek, yağış-akış ilişkileri, hidrolojik döngü, arazi kullanım biçimleri ve bunları etkileyen temel olguların benimsetilmesi, havza yönetimi tekniklerin kavratılması.
Dersin İçeriği
Su toplama havzasında istenilen kalite ve miktarda su üretmek, erozyon ve taşkınları kontrol ederek araziyi en iyi şekilde işletmek ve kullanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Havza yönetimi, temel süreçlerini ve ölçüm tekniklerini tanımlayabileceklerdir.
2) Arazi kullanımı, havza süreçlerini etkileyen toprak özellikleri, bitki- toprak-su arasındaki karşılıklı ilişkileri açıklayabileceklerdir
3) Havza amenajmanı teknik ve yapılarını yorumlayabileceklerdir.
4) Havza amenajmanı teknik ve yapılarını anlayabileceklerdir.
5) Potansiyel havza yönetimsel sorunlarını belirleyerek kontrol metodlarını uygulayabilecekldir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Havza nedir,Havza Amenajmanı kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 Entegre Havza Amenajmanı kavramlarının tanımı ve bunların önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 Havza amenajmanının amaçları ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 Doğal kaynakların sınıflandırılması Havzadaki Doğal Sorunlar ve Havza amenajmanı ile ilişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 Havza Karakteristikleri havza sınırlarının topoğrafik harita üzerinde belirlenmesi, alanının bulunması, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 Havzanın ortalama yükseltisi ve eğiminin bulunması. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 akarsuyun enkesit durumu, boykesit durumu, eğimi, sırası ve sayısı, sıklığı, drenaj yoğunluğu çatallanma oranı, toplanma zamanı vb. özelliklerin belirlenmesi ve yorumlanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
9 Havza Karakteristikleri Havza yönetimi bakımından toprak fiziği ve toprak fiziğinin havza yönetimindeki yeri, toprağın dinamik özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Havza Süreçleri (İntersepsiyon) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 Su ve Toprak Yüzeyinden Buharlaşma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 Transpirasyon ve Evapotranspirasyon olayları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 Hidrolojik Döngünün bölümleri ve gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Geniş ölçekli bir havza planlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Havza yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar