DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Levha Endüstrisi ORS   228 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Cengiz KEŞMER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başta mobilya endüstrisi olmak üzere, parke, yapı vb. orman ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ahşap esaslı levhalardan olan yonga ve liflevhanın üretim teknolojileri ile bu malzemelerin üretim ve üretim sonrası kalite kontrolü ile işlenme özelliklerini dersi alan öğrencilere muhakeme yapabilmelerine temel oluşturacak şekilde öğretmektir.
Dersin İçeriği
Levhaların tanımı ve sınıflandırılması, özellikleri ve kullanım alanları, farklı levhaların üretiminde kullanılan odun ve odun dışı ligno-selüloz hammaddeler, odunların depolanması, yongalanması, elenmesi, liflendirilme yöntemleri, liflerin tutkallanması, tutkallı liflerin dozajlanması, yaş ve kuru serme yöntemleri, levha üretiminde kullanılan presleme teknikleri ve bitirme işlemleri, termik işlem, levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin tespit edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Levhalar ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Levhaların kullanım alanlarını öğrenir
3) Levha üretiminde kullanılan odun ve odun dışı ligno-selülozik ve kimyasal hammaddelerin teknik özelliklerini açıklayabilir.
4) Yongalevha ve liflevha üretimini bilir
5) Üretimde ara kademelerde kontrol tekniklerini öğrenir
6) Levha üretiminde levha kalitesi üzerine etki eden faktörleri bilir ve kontrollerini yapabilir
7) Levha üretiminde kullanılan koruyucu maddeler hakkında bilgi sahibi olur
8) Türkiye'de ve Dünya'da kurulu olan levha fabrikaları hakkında bilgi sahibi olur
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel bilgiler, kavramlar ve levhaların tarihçesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Levhaların tanımı ve sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Levhaların özellikleri ve kullanım alanları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Levha endüstrisinde kullanılan hammaddeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Odunun kimyasal yapısı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Levha üretiminde kullanıln yapıştırıcı maddeler ve diğer kimyasallar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Odunun depolanması, kabuk soyma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları çalışılmalıdır Yazılı Sınav
9 Odunun yongalanması ve depolanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Lif levha endüstrisine giriş ve genel terimler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Lif levha üretim teknolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yonga levha endüstrisine giriş ve genel terimler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yonga levha üretim teknolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Levhaların zımparalanması işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Levhalara uygulanan üst yüzey işlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları çalışılmalıdır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar