DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği ORS   110 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Durmuş ÇETİNKAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEDA DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, iş yerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
tanım ve tarihçe, insan makine sistemleri, işyeri ortamı ve işçi sağlığı, sağlığa zararlı etkenlerin saptanması ve denetim altına alınması, meslek hastalıkları, tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, konuyla ilgili istatistikler ve önlenmesi için alınacak tedbirler, iş kazaları; tanımı, nedenleri, sınıflandırılması konuyla ilgili istatistikler, önlenmesi için alınacak tedbirler, işçi sağlığı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
2) İş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
3) Mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli
4) İş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar.
2
Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar.
3
Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır.
4
Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5
Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur.
6
Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır
7
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır
8
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar
9
Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir
10
Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar.
11
Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder
12
Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir.
13
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu
14
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır
15
Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar
16
Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Türkiyedeki gelişmeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
4 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların incelenmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
5 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
6 İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
7 İş sağlığı ve güvenliğinde risk kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden çalışmalıdır Yazılı Sınav
9 Risk yönetimi, değerlendirmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
10 Risk metodolojisi ,risk analizi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
11 İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
12 İş kazaları ve sebepleri, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
13 İş kazaları önleme ve korunma prensipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
14 Meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
15 Ergonomi, ilk yardım Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden çalışmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar