DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma TOT   218 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Beytullah DÖNMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HASAN BEYTULLAH DÖNMEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Insecta sınıfının genel özellikleri, fayda ve zararları, Böceklerin morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri, Böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kurallarının öğretilmesi Bitki patolojisinin tarihçesi, hastalıkların neden olduğu simptomlar, hastalıkların nedeni, durumu, epidemisi, hastalık ve yabancı otların kontrolü
Dersin İçeriği
Fitopatoloji dersi bitkilerde çevre faktörleri ve organizmalar tarafından neden olunan hastalıkları inceler. Bu derste öğrencilere bitki sağlığı ile ilgili tüm kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler hastalık belirtileri ve simptomlar; bitkilerde hastalıklara neden olan canlı ve cansız etmenler; bitki hastalıklarının oluşumuna etki eden kültürel, genetik, biyolojik ve çevresel etkiler; hastalıkların kontrolünde ya da düzenlenmesinde kullanılan yöntemler ve hastalıkların çalışılması ve tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Insecta sınıfının genel özellikleri, fayda ve zararları, Böceklerin morfolojik, anatomik, fizyolojik ve üreme-gelişme özellikleri, Böcek ekolojisi ile böceklerin toplanma ve koleksiyon yapılma kuralları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki kısımlarını tanıyabilme ve fonksiyonlarını kavrayabilme
2) Bitkilerin canlılar aleminde yeri ve önemini kavrayabilme
3) Canlılardaki çeşitliliği anlayabilme
4) Bitki ve çevre arasındaki etkileşimi kavrayabilme
5) Bitki iç yapısı ve görevini anlayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım üretimi için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma
2
Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma
3
Üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
4
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üyesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım çalışması yetkinliğine sahip olma
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirebilme
8
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatolojinin tanımı, bitkilerde hastalık kavramı ve hastalık evreleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Hastalık belirtilerinin (simptomların) sınıflandırılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Bitki hastalıklarının sınıflandırılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Hastalıkların oluşum aşamaları, virüslerin ve bakterilerin genel özellikleri oluşturdukları hastalıklar ve belirtileri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Fungusların genel özellikleri ve sınıflandırılması Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Hastalık patolojisi ve epidemiyolojisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Hastalık ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
9 Böceklerin sınıflanırılması: böcek takımları ve genel özellikleri, Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Böceklerin sınıflanırılması: böcek takımları ve genel özellikleri, Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Böcekler ile savaşımda kullanılan kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal savaşım yöntemleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Böceklerde üreme, gelişme ve başkalaşım, böcek ekolojisi Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Böceklerin anatomisi, iç organlarının yapısı, kas, sindirim, sinir, dolaşım, boşaltım ve üreme sisteminin yapısı ve işleyişi, böceklerin duyu organlarının yapısı ve işlevleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Thoraxın bölümleri, bacak tipleri, kanadın yapısı, abdomen uzantıları ve işlevleri Ders notları ve Kaynak Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Genel değerlendirme Ders notları ve Kaynak Kitaplar Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve Kaynak Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar