DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
CBS' de Programlama CBS   221 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Akif ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET AKİF ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Problemin çözümü ile ilgili algoritma mantığının kavranması, algoritma yapılarını akış şemalarıyla gösterebilme, oluşturulan algoritmanın yazılacağı programlama ortamının kullanımını ve kod yazım kurallarını öğrenme, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler yapısının kavranması, diziler ve alt programlar yapısının mantığını öğrenme konularında bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Algoritma kavramı, algoritma ve programlama mantığı, algoritmalar, akış diyagramları, Python Programlama dili geliştirme ortamı, Python programlama dili ile program geliştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CBS ve programlama temellerinin kavranması
2) Temel programlama dillerinin algılanması
3) Python programlama dili hakkında genel bilgi sahibi olma
4) Temel konumsal kod yazımına hakim olma
5) Temel konumsal kod oluşturabilme becerisi edinme
6) Tablosal kodlar oluşturabilme
7) Veri tanımlama ve listeleme kodları oluşturabilme
8) Ara Sınav
9) Programlamada haritalama modülüne hakim olma
10) Programlamada haritalama modülü kulanabilme
11) Python kodlarını ArcGIS'e ekleme ve çalıştırabilme becerisi edinme
12) Konumsal kodları otomatize edebilme becerisi edinme
13) Temel konumsal kod tasarlayabilme
14) Temel konumsal kod yazabilme
15) Temel konumsal kodları farklı ortamlarda çalıştırabilme