Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(ELS116)
4 - 5 2 - 4 5 2 - - - - - 3 1 1
Asenkron ve Senkron Makineler
(ELT247)
5 1 3 3 1 3 3 1 - - - 2 1 1 1 -
Girişimcilik
(ELS122)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4
İşlemsel Yükselteçler
(ELS217)
5 - 3 - - 3 - - - - - - - - - -
İşlemsel Yükselteçler
(ELS214)
5 - 3 - - 3 - - - - - - - - - -
Kontrol Sistemleri
(ELS201)
3 4 4 3 3 3 4 2 2 - 1 1 2 1 1 1
Kontrol Sistemleri
(ELS236)
3 4 4 3 3 3 4 2 2 - 1 1 2 1 1 1
Matematik II
(ELT136)
5 5 5 1 1 1 3 1 - 1 - 1 - - - 1
Mesleki İngilizce
(ELS213)
- - 2 2 3 1 2 3 1 - 4 5 - - - -
Proje Geliştirme Teknikleri-I
(ELS115)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 4 4
Proje Geliştirme Teknikleri-II
(ELS215)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 4 4
Temel Elektronik
(ELT120)
5 2 3 2 - 3 3 1 - - - 1 - 1 1 1
Trafo ve Doğru Akım Makineleri
(ELT122)
5 1 3 1 1 3 1 1 - - 1 1 1 - 1 1
İlişkili ders sayısı / 13 12 9 13 11 9 13 11 10 6 4 7 10 7 8 9 9
İlişki ağırlığı 54314929234039232015142019131718
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir