DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Haberleşme Teknikleri ETS   113 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MİNE TÜLİN ZATEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Haberleşme teknikleri ile ilgili temel kavramların, haberleşme sistemlerinde genlik ve frekans modülasyonunun gerekliliği ve kullanımının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Analog Haberleşme Kavramları, Modülasyon Kavramı, GenlikModülasyonu, FrekansModülasyonu, PLL Faz Dedektörü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analog Haberleşme Kavramlarını tanır.
2) Haberleşme Sistemi Bileşenlerini öğrenir
3) Frekans spektrumu çizer.
4) Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranını hesaplar.
5) Zaman Bölmeli ve Frekans Bölmeli Çoğullamayı öğrenir.
6) Genlik Modülasyonunu öğrenir.
7) Frekans Modülasyonunu tanır.
8) PLL Faz Dedektörünü tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analog Haberleşme Kavramları. Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
2 Haberleşme Sisteminin Yapısı ve Bileşenleri Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Modülasyon Kavramı Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
4 İletim Ortamları Anlatım
5 İletim Frekansları Anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Ödev
6 Bandgenişliği ve Bilgi Kapasitesi Anlatım Anlatım
Ödev
7 Sinyal Analizi Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Frekans Spektrumu Anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
Ödev
10 Haberleşme Sistemlerinde Güç Oranı Anlatım Anlatım
Ödev
11 Zaman Bölmelive Frekans Bölmeli Çoğullama Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
12 Genlik Modülasyonu tanımı Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
13 Genlik Modülasyonu Çeşitleri Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
14 Frekans Modülasyonu Anlatım Anlatım
Sözlü Sınav
15 PLL Faz Dedektörü Anlatım Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar