DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Geliştirme Teknikleri-II ETS   211 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mine Tülin ZATEROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Murat ÇIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje hazırlık aşamalarını oluşturmak, fikir doğrultusunda proje için çizim, tasarım, hesaplamalar yapmak, prototip üretmek, sunum yapabilmek ve poster hazırlamak.
Dersin İçeriği
Bu derste; sanayiye uygulanabilir bir proje nasıl yapılır, geliştirilir, poster hazırlama ve sunma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanayiye uygulanabilir proje konusunu belirler
2) Proje konusu ile ilgili literatür taraması yapmayı ve projenin daha önce yapılıp yapılmadığını araştırılmasını öğrenir
3) Proje ile ilgili gerekli hesaplamaları yapmayı öğrenir.
4) Bir projeyi gerçekleştirmek için üretim basamaklarını belirler
5) Proje ile ilgili bir prototip üretmeyi öğrenir
6) Proje konusu ile ilgili poster sunum hazırlamayı öğrenir
7) Proje hakkında sunum yapmayı öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3
Elektronik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, Elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapabilir.
4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
5
Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
6
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
7
Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
8
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olma.
9
Alanı ile ilgili gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
10
Elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler, Sensörler, transduserler, PLC, mikroişlemciler, sayısal elektronik, analog elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygulayabilir.
11
Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
12
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
13
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14
Elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olur.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
16
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17
Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanayiye uygulanabilen bir proje konusunun belirlenmesi Literatür ve internet taraması, Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Belirlenen proje ile ilgili internette araştırma yapılması Literatür ve internet taraması, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
3 Proje konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması Literatür ve internet taraması, Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
4 Gerekli malzemelerin belirlenmesi ve hesaplamaların yapılması-I Hesaplamaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
5 Gerekli malzemelerin belirlenmesi ve hesaplamaların yapılması-II Hesaplamaların yapılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 Teknik resim çiziminin gerçekleştirilmesi Çizim yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
7 Proje için gerekli malzemelerin temin edilmesi Malzeme satın almak Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav
9 Projenin üretiminin yapılması-I Prototip geliştirmek Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
10 Projenin üretiminin yapılması-II Prototip geliştirmek Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
11 Projenin üretiminin yapılması-III Prototip geliştirmek Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Projenin üretiminin yapılması-IV Prototip geliştirmek Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Poster sunumunun hazırlanması-I Literatür tarama Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Poster sunumunun hazırlanması-II Lİteratür tarama Anlatım
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Poster sunumunun hazırlanması-III Literatür tarama Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar