DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriye Dayalı Eğitim MAK   233 3 0 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NİGAR YARPUZ BOZDOĞAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; sektörde yer alan ticari firmalarda uygulamalar yaptırılmasını sağlayarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Makina uygulamalarında görevlendirmeler yapılarak iş deneyimi ve sorumluluk bilincinin kazandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makina teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme
2) Makina teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme
3) Makina teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrayabilme
4) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilme
5) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilme
6) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilme
7) Makina uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme
8) Makina uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme
9) Makina uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme
10) Makina uygulamalarında sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlayabilme
11) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma
12) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma
13) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma
14) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygulayabilme ve sunabilme becerisine sahip olma
15) Final


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme içi uygulamalar-1 Staj-1 Bireysel Çalışma
2 İşletme içi uygulamalar-2 Staj-2 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 İşletme içi uygulamalar-3 Staj-3 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 İşletme içi uygulamalar-4 Staj-4 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 İşletme içi uygulamalar-5 Staj-5 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 İşletme içi uygulamalar-6 Staj-6 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 İşletme içi uygulamalar-7 Staj-7 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Staj-8 Sözlü Sınav
9 İşletme içi uygulamalar-8 Staj-9 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 İşletme içi uygulamalar-9 Staj-10
11 İşletme içi uygulamalar-10 Staj-11 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 İşletme içi uygulamalar-11 Staj-12 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 İşletme içi uygulamalar-12 Staj-13 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 İşletme içi uygulamalar-13 Staj-14 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 İşletme içi uygulamalar-14 Staj-15 Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar