DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartlar * MKS   129 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman ÖZTUTAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; Kalite kalite kavramlarını açıklayabilme,kalite güvencenin önemini kavrayabilme,standardizasyonun gereğini ve önemini kavrayabilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
1-Kalite ve kalite kavramları 2- Kalite güvencenin önemi ve ISO 9000 3- Mesleki standartlar 4- Standardizasyonun tanımı ve gelişim süreci 5- Türk standartları enstitüsü ve görevleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite kavramı ve çeşitli kalite tanımlamaları Literatür taraması
2 Kalitenin hedefi Literatür taraması
3 Kalite bilinci Literatür taraması
4 Kalite yönetiminin tanımı Literatür taraması
5 Toplam kalite kontrol ve toplam kalite yönetiminin tanımları Literatür taraması
6 Kalite Yönetim Sisteminin akış şeması Literatür taraması
7 Akış şemasının yorumlanması Literatür taraması
8 Ara Sınav Literatür taraması
9 Kalite kontrolun amacı,endüstrideki önemi ve yeri Literatür taraması
10 Kalite kontrol ve üretim ilişkisi Literatür taraması
11 Kalite kontrolun üretime sağladığı faydalar Literatür taraması
12 Kalite yönetim sistemleri Literatür taraması
13 Standardın gelişimi,tanımı ve üreticiye,tüketiciye,ekonomiye sağladığı faydalar Literatür taraması
14 Dünya standart kavramları Literatür taraması
15 ISO9000 standartları,Türk standartları ve CE belgesi Literatür taraması
16-17 Final Literatür taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar