DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Yönetimi MKS   239 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman ÖZTUTAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; Sanayide enerji yönetimini kavrayabilme,türk sanayisinin yapısını tanıma,Bileşik ısı-güç üretim sistemlerinin uygulamalarını kavrayabilme,Türkiye ve Dünyada genel enerji politikaları ile enerji yöneticisinin sahip olması gereken özelliklerinin neler olduğu amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
1-Sanayide Enerji Yönetiminin tanımı ve enerji tasarrufunun önemi 2- Enerji yönetim programının başlatılması 3- Enerji yöneticisinin görevleri 4- Türkiye ve dünyada uygulanan enerji tasarrufu politika örnekleri 5- Bileşik ısı-güç sistemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
2) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
3) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
4) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
5) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
6) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
7) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
8) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
9) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
10) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
11) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
12) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
13) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
14) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi
15) Özellikle sanayide enerji yönetiminin nasıl yapılması ve verimliliğin arttırılmasının öğrenilmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanayide enerji yönetimi tanımı ve enerji tasarrufunun önemi Literatür taraması Anlatım
2 Enerji yönetim programı nasıl başlatılır Literatür taraması Anlatım
3 Enerji yöneticisi hangi özelliklere sahip olmalı Literatür taraması Anlatım
4 Enerji Yöneticisinin görevleri nelerdir Literatür taraması Anlatım
5 Enerji muhasebe sisteminin oluşturulması Literatür taraması Anlatım
6 Enerji izleme ve hedef oluşturmanın aşamaları nelerdir Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
7 Rapor yazmanın amaçları nslerdir Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Literatür taraması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Bir fabrikada enerji yönetimi organizasyon şeması ile bir kazan dairesinde tesbit edilen ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik genel bulgular Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
10 Tüketilen enerji ile ilgili grafik olarak hazırlanan enerji-maliyet ile ilgili yorumlar Literatür taraması Anlatım
11 Dünyada uygulanan enerji tasarrufu politika örnekleri Literatür taraması Anlatım
12 Dünyada uygulanan enerji tasarrufu politika örnekleri Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Türkiyede ki enerji verimliliği kanunu özeti Literatür taraması Anlatım
14 Bileşik ısı-güç üretim sistemleri Literatür taraması Anlatım
Ödev
15 Bileşik ısı-güç üretim sistemleri Literatür taraması Anlatım
16-17 Final Literatür taraması Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar