DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim MKS   125 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Osman ÖZTUTAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; Öğrenciye sözlü, sözsüz,yazılı, biçimsel,biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma özellikleri bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
1-İletişim kavramının tanımı,anlamı,amacı 2-İletişimin önemi 3-İletişimin temel özellikleri 4-İletişim türleri 5-Sözlü iletişim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim kavramının tanımı, anlamı nı öğrenir
2) İletişimin amacı ni öğrenir
3) İletişimin önemi ni öğrenir
4) İletişimin temelleri ni öğrenir
5) İletişimin temel özellikleri ni öğrenir
6) İletişimin kapsamını öğrenir
7) İletişimin varsayımlarını öğrenir
8)
9) İletişimin sınıflandırılmasının öğrenir
10) İletişimin sınıflandırılmasını öğrenir
11) Sözlü iletişim i öğrenir
12) Yazılı iletişim i öğrenir
13) Dinlemeyi olumsuz etkileyen unsurlar ı öğrenir
14) Yanlış dinleme türleri ni öğrenir
15) Etkili dinleme için öneriler i öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim kavramının tanımı, anlamı literatür taraması
2 İletişimin amacı literatür taraması
3 İletişimin önemi literatür taraması
4 İletişimin temelleri literatür taraması
5 İletişimin temel özellikleri literatür taraması
6 İletişimin kapsamı literatür taraması
7 İletişimin varsayımları literatür taraması
8 Ara Sınav literatür taraması
9 İletişimin sınıflandırılması literatür taraması
10 İletişimin çeşitleri literatür taraması
11 Sözlü iletişim literatür taraması
12 Yazılı iletişim literatür taraması
13 Dinlemeyi olumsuz etkileyen unsurlar literatür taraması
14 Yanlış dinleme türleri literatür taraması
15 Etkili dinleme için öneriler literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları literatür taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar