DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriye Dayalı Eğitim MAK   285 3 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OSMAN ÖZTUTAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak. Hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini iş yerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin iş yeri ortamına, disiplinine, çalışma prensiplerine uyum sağlamak.
2) Ekip halinde çalışma becerisi elde etmek ve
3) Kendi konusuyla ilgili sorumlulukları yerine getirmek.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş yeri eğitimi ile ilgili bilgilendirme ve programı tanır İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
2 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-1 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
3 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-2 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
4 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-3 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
5 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-4 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
6 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-5 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
7 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-6 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
8 Ara Sınav
9 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-7 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
10 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-8 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
11 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-9 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
12 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-10 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
13 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-11 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
14 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-12 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
15 İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır.-13 İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar