DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme veya kuruluşun tanıtımı. Ön çalışma Anlatım
2 Personel ile tanışma ve personelin görev sorumluluklarının anlatılması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
3 İdari bölümlerde ve bilgi işlem bölümünde yapılan işlerin tanıtımı. Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
4 Üretim ve bakım-onarım bölümündeki işlerin tanıtımı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kalite kontrol bölümü ve satış-pazarlama bölümünün tanıtım Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 İdari bölümde iş akışına dahil olma. Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Üretim bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
12 Bakım-onarım bölümünde verilen görevlerin uygulaması. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumluluğu yerine getirme. Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
14 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
15 İnceleme, gözlem ve yapılan işlerin raporlanması.- Ön çalışma Gösteri
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar