DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekoloji ve Tekstil TES   129 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tekstil alanındaki ekolojik uygulamalar ve bu konudaki yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, duyarlılık sahibi olması, konunun önemini kavraması, alınacak önlemler hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ekoloji İle İlgili Tanımlar, Ekolojinin Yasaları, Ekolojide Enerji, Başlıca Çevre Sorunları ve Çözümleri, EkoTekstilin Gelişimi, Ekotekstilin Tanımı, Tekstilde Ekolojik Sorunlar ve İnsan Sağlığına Etkileri, Ekolojik Tekstil (EkoTekstil) Etiketleri ve Belgelendirme, ABnin Ve Türkiyenin Ekolojik Tekstil Konusunda Mevzuatı AB Mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojinin tanımını, işlevini ve işleyiş sürecini açıklar
2) Küresel çevre sorunlarının nedenleri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olduğunu gösterir
3) Ekolojik standartlar ve belgelendirme hakkında bilgi sahibi olduğunu ortaya koyar
4) Ekotekstil laboratuarı ve deneyleri hakkında bilgi sahibi olduğunu gösterir
5) Ekoloji biliminin insan yaşamı için önemini açıklar
6) Ekoloji ile tekstil arasındaki ilişkiyi açıklar
7) Ekolojik duyarlılığa sahiptir ve bunu davranışlarına yansıtır
8) Ekotekstil konusunda çevresini bilgilendirir
9) İşletmede ekotekstil konusundaki uygulamalara katkı sağlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Ekoloji (Temel kavramlar) Ön çalışma Anlatım
2 Genel Ekoloji (Küresel ısınma ve Sera etkisi) Ön çalışma Anlatım
3 Genel Ekoloji (Biyolojik çeşitlilik, çevresel kirlilik) Ön çalışma Anlatım
4 Genel Ekoloji (Besin zinciri, ekolojik döngüler, çözümler) Ön çalışma Anlatım
5 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Tanımlar, sınıflandırma, ekolojik sorunlar) Ön çalışma Anlatım
6 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Lif üretiminde ekoloji) Ön çalışma Anlatım
7 Tekstil Üretiminde Ekoloji (İplik ve dokuma üretiminde ekoloji) Ön çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Terbiye sürecinde ekoloji) Ön çalışma Anlatım
10 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Ağır metaller, zararlı boyarmadde ve kimyasallar, önlemler) Ön çalışma Anlatım
11 Tekstil Üretiminde Ekoloji (Arıtma tesisi, yapısı ve işlevi, yasal durum) Ön çalışma Anlatım
12 Ekotekstilde Belgelendirme (Belgelendirme tanımı, işlevi ve önemi, yöntemleri , çeşitleri, ticari anlamı) Ön çalışma Anlatım
13 Ekotekstilde Belgelendirme (CE işareti, Öko-Tex 100 standardı ) Ön çalışma Anlatım
14 Ekotekstilde Belgelendirme (ISO 14000 standardı, Yeşil nokta etiketi) Ön çalışma Anlatım
15 Ekotekstilde Belgelendirme (Ekotekstil laboratuvarı, Ekotekstil deneyleri ve ölçümleri) Ön çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar