DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik TEK   167 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.NAZIM AKSAKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin temel fizik konularına ilişkin kavramları ve ilkeleri anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca bu derste öğrencilerin fizikle ilgili kavram ve ilkelerin günlük hayattaki uygulanmasına dair bir anlayış oluşturmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Vektörler, fizikteki temel büyüklükler, birim sistemleri, bir ve iki boyutta hareket, Newton kanunları, iş - enerji korunumu yasaları, doğrusal momentum ve çarpışmalar, grafik çizme ve okuma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziğin temel kavram ve ilkelerini kavrar
2) Fizikteki temel büyüklükleri ve birim sistemlerini tanır.
3) Fiziksel büyüklükleri nicelik olarak karşılaştırır ve boyut analizi yaparak birimleri çevirebilir.
4) Vektörleri ve kuvvet kavramını bilir.
5) Bir boyutta hareketin özelliklerini inceleyebilir, bu hareketlere ait fiziksel kavramları bilir.
6) İki boyutta hareketin özelliklerini inceleyebilir, bu hareketlere ait fiziksel kavramları bilir.
7) Newton kanunlarını ve statik konusunu bilir
8) İş ve enerji kavramlarını bilir ve aralarındaki ilişkiyi kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikteki temel büyüklükler Ön çalışma Anlatım
2 Birim Sistemleri Ön çalışma Anlatım
Tartışma
3 Birim Dönüşümleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Vektörler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Vektörler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
6 Kuvvet Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kuvvet Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bir Boyutta Hareket Ön çalışma Anlatım
10 İki Boyutta Hareket Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
11 Newton Kanunları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Statik Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
13 İş ve enerji Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Enerjinin korunumu Ön çalışma Anlatım
Problem Çözme
15 Momentum ve çarpışmalar Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar