DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya TES   158 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, kimyanın temel ilkelerinin öğretilmesi ve kavramların deneylerle desteklenerek hesap yapma yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Madde ve maddenin genel özellikleri, Maddelerin ayırt edici özellikleri, Maddelerin sınıflandırılması, Atomun yapısı ve periyodik tablo, Bağlar, Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri, Çözünürlüğe etki eden faktörler, Asitler ve Bazlar,Tekstil kimyasalları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birim Sistemleri, madde ve maddenin genel özelliklerini öğrenir
2) Maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin sınıflandırılmasını öğrenir
3) Maddesel kanunlar, atomun yapısı ve periyodik tabloyu öğrenir
4) Atom kütleleri ve mol kavramını öğrenir
5) Kimyasal bağları, kimyasal formülleri ve tepkime denklemlerini öğrenir
6) Çözelti hesaplamalarını öğrenir
7) Tekstil kimyasallarını öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birim Sistemleri, madde ve maddenin genel özellikleri Ön çalışma Anlatım
2 Maddelerin ayırt edici özellikleri, maddelerin sınıflandırılması Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Maddesel kanunlar, atomun yapısı ve periyodik tablo Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
4 Atom kütleleri ve mol kavramı Ön çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Bağlar Ön çalışma Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Çözünürlüğe etki eden faktörler Ön çalışma Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Çözelti hesaplamaları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Asitler ve bazlar Ön çalışma Anlatım
11 Tekstil kimyasalları: Temel bilgiler Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
12 Ön terbiye işlemleri için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Boyama için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Baskı için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Bitim işlemleri için tekstil kimyasalları Ön çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar