DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Tekstil Muayeneleri TEK   253 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gamze GÜLŞEN BAKICI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GAMZE GÜLŞEN BAKICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeler, lifler, su ve bitim işlemi maddelerinin nitel ve nicel analizinin öğrenilmesi ve uygulanması. Mamül üretimi ve kullanımı sırasında oluşabilecek haslık kontrollerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Tekstil endüstrisinde kullanılan kimyasal maddelerin, suyun, liflerin, bitim maddelerini, haşıl maddelerinin, tekstil boyarmaddelerinin kalitatif kantitatif analizi. Tekstil haslık testleri. Tekstil lif zararlarının sebepleri ve tespiti.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil endüstrisinde kullanılan asit, baz ve tuzlar ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar ve uygular
2) Sanayide kullanılan suyun özellikleri ve sertlik, asitlik-bazlık tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar ve uygular
3) Doğal lifler ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
4) Sentetik lifler ve tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
5) Karışım liflerin analiz yöntemlerini tanımlar, açıklar
6) Tekstilde kullanılan boyarmaddelerin tanınma yöntemlerini tanımlar, açıklar
7) Tekstilde kullanılan haşıl maddelerinin tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
8) Ara Sınav
9) Bitim işleminde kullanılan maddelerin tayin yöntemlerini tanımlar, açıklar
10) Bitmiş kumaşların haslık testlerini tanımlar, açıklar
11) Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Testini bilir
12) Suya Karşı Renk Haslığı Testini bilir
13) Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Testini bilir
14) Tere Karşı Renk Haslığı Testini bilir
15) Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Testini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kantitatif ve kalitatif analiz yöntemleri hakkında genel bilgi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Asit,baz ve tuzların kalitatif tanınmaları Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Asit,baz ve tuzların kantitatif analizi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Su analizleri Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Tek lif ve lif karışımlarının kantitatif analizi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Karışım lif analizlerinin kimyasal olarak tanınması. Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Haşıl maddelerinin kimyasal yöntemlerle tanınması,Boyarmaddelerin kimyasal yöntemlerle tanınması, Bitim işleminde kullanılan maddelerin analizi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ön çalışma Yazılı Sınav
9 Bitim işlemi uygulanmış kumaşların testlerinin yapılması ve değerlendirilmesi ve haslık kontrolleri Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Sürtmeye Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Suya Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Deniz Suyuna Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Tere Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Ütülemeye Karşı Renk Haslığı Testi Ön çalışma Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar