DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Ürün Tasarımı II TES   280 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her öğrenci bölüm öğretim elemanları ile birlikte belirledikleri bir tekstil ürünü üretim süreçleri ile ilgili teorik bilgi, literatür taraması yapma, labotatuvarda kendi proje konusu ile ilgili uygulamalar yapma, elde edilen sonuçları değerlendirme, raporlama ve sunma.
Dersin İçeriği
Ürün tasarım sürecinin ortaya konulması ve tasarlanan ürünün üretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyu araştırma ve üretim için gerekli kuramsal bilgilere ulaşır
2) Ürün tasarımı ve üretimi için yararlanabileceği kaynakları bilir
3) Topladığı verileri analiz eder, yorumlar ve bulguları uygun biçimde raporlaştırır
4) Araştırma projesinin sonuç ve önerilerini savunur ve bunları başkalarıyla paylaşır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili konuların tekrarı. Okuma, Araştırma ve Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
2 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi Okuma, Araştırma ve Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
3 Verilerin toplanması Okuma, Araştırma ve Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
4 Üretim ve tasarım sürecinin planlanması Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
5 Malzeme araştırması Okuma, Araştırma ve Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
6 Malzeme temini Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
7 Makinelerin hazırlanması Ön çalışma Anlatım
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Rapor ve sunum hazırlığı Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Üretim hazırlıkları Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Üretim hattının kurulması Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Proje konusuyla ilgili laboratuvar ve üretim çalışmaları I Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Proje konusuyla ilgili laboratuvar ve üretim çalışmaları II Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Rapor hazırlanması Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Sunum hazırlanması Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Sonuç ve önerilerin sunulması ve tartışılması Ön çalışma Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön çalışma Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar