Beden Eğitimi ve Spor

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BED612 Spor Politikaları 3-0 5 3 Zorunlu
BSB633 Bilim Tarihi ve Felsefesi 3-0 5 3 Zorunlu
BSB634 Spor Bilimlerinde SPSS Paket Programı ile Uygulamalı Analiz Yöntemleri 2-2 5 3 Zorunlu
BSB720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BSB730 Seminer 0-0 3 0 Zorunlu
BSB740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BED601 Dünyada ve Türkiyede Spor Yöneticiliği 3-0 0 3 Seçmeli
BED602 Sporda Morfolojik Analizin Temelleri 4-0 0 4 Seçmeli
BED605 Spor Bilimlerinde SPSS Paket Programı ile Uygulamalı Analiz Yöntemleri 2-2 0 3 Seçmeli
BED607 Sporda Performans Ölçme ve Değerlendirme 2-2 0 3 Seçmeli
BED608 Performans Testlerinin Fizyolojik Esasları 3-0 0 3 Seçmeli
BED609 Yetişkenler ve Rekrasyon 3-0 5 3 Seçmeli
BED610 Spor ve Sosyal Psikoloji 3-0 0 3 Seçmeli
BED615 Sporda Örgüt Kültürü ve İklimi 3-0 0 3 Seçmeli
BSB601 Sporda Morfolojik Analizin Anatomik Temelleri 4-0 5 4 Seçmeli
BSB604 İş ve Fiziksel Aktivite Sırasında İnsan Performansının Fizyolojik Esasları 3-0 5 3 Seçmeli
BSB605 Ekstrem Çevre Koşullarında Egzersiz Fizyolojisi 3-0 5 3 Seçmeli
BSB606 Farklı Yaş ve Cinsiyetin Fiziksel Performansla Olan İlişkisinin İrdelenmesi 3-0 5 3 Seçmeli
BSB607 Ergojenik Yardım Maddeleri ve Doping 3-0 5 3 Seçmeli
BSB608 Klinik Egzersiz Fizyolojisi 3-0 5 3 Seçmeli
BSB609 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB610 Örgütsel Davranış ve Liderlik 3-0 5 3 Seçmeli
BSB611 Dünyada ve Türkiye'de Spor Yöneticiliği 3-0 5 3 Seçmeli
BSB612 Kültür Endüstriler ve İletişim 3-0 5 3 Seçmeli
BSB613 Sosyal Medya ve Toplum 3-0 5 3 Seçmeli
BSB614 Medya, Söylem ve İdeoloji 3-0 5 3 Seçmeli
BSB615 Endokrin Sistemin Egzersiz Yanıtı 3-0 5 3 Seçmeli
BSB616 Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB618 Spor Psikolojisi 3-0 5 3 Seçmeli
BSB621 Spor Örgütleri ve Örgüt Kültürü 3-0 5 3 Seçmeli
BSB622 Spor Politikaları 3-0 5 3 Seçmeli
BSB623 Spor Yönetiminde Liderlik Teorileri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB625 Okullarda DEHB ve Sportif Aktiviteler Yaklaşımı 3-0 5 3 Seçmeli
BSB627 Egzersize Metabolik Yanıtlar, Laboratuar Ölçüm ve Değerlendirme Yöntemleri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB628 Orta ve İleri Yaş Gruplarında Fiziksel Aktivite 3-0 5 3 Seçmeli
BSB629 Antrenman Biliminde Yeni Yaklaşımlar 3-0 5 3 Seçmeli
BSB630 Kuvvet Antrenmanlarının Fizyolojik Temelleri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB631 Pliometrik Antrenmanların Fizyolojik Temelleri 3-0 5 3 Seçmeli
BSB635 Çocuklarda Fiziksel Uygunluk 3-0 3 3 Seçmeli
BSB636 Girişimcilik ve Spor 3-0 5 3 Seçmeli
BSB638 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar 2-0 5 2 Seçmeli
BSB639 Psikopatolojide Güncel Yaklaşımlar 2-0 5 2 Seçmeli
BSB640 Sporda Güncel Gelişmeler 3-0 6 3 Seçmeli
BSB641 Spor ve Sağlık Araştırmalarında Etnografi 3-0 6 3 Seçmeli
BSB643 Spor Bilimlerinde Araştırma Tasarımları ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Seçmeli
BSB644 Bilim Tarihi ve Araştırma Yöntemlerine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
BSB645 Egzersiz-Sporda Danışmanlık ve Rehberlik 3-0 6 3 Seçmeli
BSB646 Spor Pedagojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BSB647 Uygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi 3-0 6 3 Seçmeli
BSB648 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun Anatomik Temelleri 3-0 6 3 Seçmeli
BSB649 Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spora Yönelik Araştırma Projesi Geliştirme ve Değerlendirme 3-0 6 3 Seçmeli
BSB650 Spor Bilimlerinde Makale İnceleme II 3-0 6 3 Seçmeli
BSB651 Spor ve Toplumsal Cinsiyet 3-0 6 3 Seçmeli
BSB652 Spor Yaralanmalarında Temel İlkeler ve Psikolojik Süreçler 3-0 6 3 Seçmeli
BSB653 Türk Bilim Tarihi ve Türk Bilim İnsanları 3-0 6 3 Seçmeli