Biyoistatistik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BİS510 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği 3-0 3 3 Zorunlu
BİS601 Kliniksel Deneme Metodları ve Analizi 2-2 7 3 Zorunlu
BİS602 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler 3-0 6 3 Zorunlu
BİS611 Multivariate Analizi I 3-2 7 4 Zorunlu
BİS612 Biyolojik Assay 2-2 6 3 Zorunlu
BİS614 İleri Medikal İnformatik 2-2 6 3 Zorunlu
BİS615 Örnekleme 3-0 7 3 Zorunlu
BİS621 Kategorik Veri Analizi 3-2 7 4 Zorunlu
BİS622 Yaşam "Survival" Analizi ve Uygulamaları 2-3 7 3 Zorunlu
BİS630 Zaman Serileri Analizi 3-0 7 3 Zorunlu
BİS632 Çoklu Regresyon Analizi 3-0 7 3 Zorunlu
BİS720 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
BİS725 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
BİS740 Doktora Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
BİS603 Tıbbi Bir Makalenin Yazılması ve Eleştirel Olarak Okunması 2-0 4 2 Seçmeli
BİS613 Epidemiyolojinin İlkeleri 2-0 4 2 Seçmeli
BİS635 Tanı Testlerini Değerlendirmede Kullanılan İleri İstatiksel Yöntemler 2-2 7 3 Seçmeli
BİS651 Biyoistatistikte Bayesçi Yaklaşım 2-3 5 2 Seçmeli
BİS652 Sosyal Eşitsizlik ve İstatistiksel Modelleme 2-1 4 2 Seçmeli
BİS655 Kontrollü Kliniksel Denemelerin Meta Analizleri 2-2 6 3 Seçmeli
BİS661 Sağlık Alanında Şekil ve Görüntü Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar 2-2 6 3 Seçmeli
BİS662 Sağlık Alanında Veri Madenciliği 2-2 6 3 Seçmeli
BİS663 İleri Epidemiyoloji 2-0 7 2 Seçmeli
BİS664 Halk Sağlığı Temel İlkeleri 2-0 6 2 Seçmeli
BİS665 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2-1 4 2 Seçmeli
BİS666 Yapısal Eşitlik Modelleri 2-2 7 3 Seçmeli
BİS666 Yapısal Eşitlik Modelleri 2-2 7 3 Seçmeli
BİS667 Karma Araştırma Yöntemleri ve Analizleri 2-3 5 2 Seçmeli
BİS668 Psikometrik Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Güvenilirlik Analizleri 3-1 5 3 Seçmeli
BİS669 İleri Benzetim Teknikleri 2-3 5 2 Seçmeli
BİS670 Genetik Epidemiyoloji ve İleri İstatistiksel Yöntemler 2-3 5 2 Seçmeli