İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı teknoloji kullanımı alanında kendilerini geliştirmek isteyen, teknoloji ve işletme yönetimi ortak alanlarında fark yaratma amacında olan ve günümüz bilişim teknolojilerini pratiğe dökmeyi hedefleyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Program konusuyla ilgili olarak öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmakta ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Bu programın temel amacı, mesleki konularda bilgi kazandırıp mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstererek; katılımcıların işletme, teknoloji ve yönetim konularındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini bütünlemek, artırmak ve güncellemektir.

Hedef

Programdan mezun olan katılımcıların; işletme, teknoloji, üretim ve yönetim konularında, mesleki etik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, bilişim teknolojilerini kullanarak, yenilikçi ve girişimci yöneticiler olarak işletmelerde çalışabilmeleri hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü.LISANSÜSTÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yok

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları özel sektör ve kamu kurumlarında İşletme ve Teknoloji ile ilgili departmanlarda yönetici olarak ya da diğer pozisyonlarda çalışmaktadırlar.