UTD102 Türk Dili II

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 2. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD102
Ad Türk Dili II
Yarıyıl 2. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör. HATİCE NEŞE APAYDIN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimizin bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmesini, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilmesini, doğru, güzel konuşma yeteneklerinin geliştirilmesini, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerinin giderilmesini ve anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrencilere yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatımın özellikleri, anlatım türleri, Türkçede genel anlatım bozuklukları ve bunların nasıl düzeltileceği anlatılmakta, kompozisyonla ilgili genel bilgiler öğrencilere kazandırılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

ATEŞ, Kemal (2011), Türk Dili, Ankara. DEMİR, Nurettin; YILMAZ Emine (2003), Türk Dili El Kitabı, Ankara. DURMUŞ, Mustafa (Editör) (2009), Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara. EKER, Süer; (2003) Çağdaş Türk Dili; Grafiker Yayınları, Ankara. ERCİLASUN, Ahmet Bican (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara. ERGİN, Muharrem (1993), Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin Türk Dil Bilgisi, İstanbul. KORKMAZ, Zeynep; Türkiye Türkçesi Grameri-Şekil Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 2007. KORKMAZ, Zeynep; PARLATIR, İsmail; ERCİLASUN, A. Bican; ZÜLFİKAR, Hamza; GÜLENSOY, Tuncer; BİRİNCİ, Necat; AKALIN; Mehmet (1997) Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara. YAKICI, Ali; YÜCEL, Mustafa; DOĞAN, Mehmet; YELOK, V. Savaş (2005), Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara.

Notlar

Türkçe Sözlük (2011), Ankara: (11. Baskı), Türk Dil Kurumu Yayınları.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme tekniklerini edinir.
ÖÇ02 Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilmeyi kavrar.
ÖÇ03 Sözcük dağarcığının geliştirilmesin önemini kavrar.
ÖÇ04 Yazı türlerini uygulayabilme yeteneği kazanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar. 1
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 1
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Yazım kuralları ve uygulaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Noktalama işaretleri ve uygulaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Anlatım nedir Anlatımın özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar) I Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) II Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri) I Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri II Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar I Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel tekrar, Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar II Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS