MT262 İstatistik

5 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 4. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT262
Ad İstatistik
Yarıyıl 4. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SADULLAH SAKALLIOĞLU


Dersin Amacı

Bazı sürekli dağılımları kavratmak, Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini öğretmek, Verilerin düzenlenmesi ve analizini yapmak, Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavratmak, Örnekleme dağılımları ve tahmin yöntemlerini öğretmek, Hipotez testlerini kavratmak, Ki-kareye dayanan testleri uygulayabilmek. İstatistiğin temel kavramlarını öğrenir, karşılaşılan istatistiksel problemlerde analiz yapar ve yorumlar.

Dersin İçeriği

Normal dağılım, Temel örnekleme teorisi, İstatistik Tahmin Teorisi, Güven aralığı, İstatistiksel hipotez testi, Ki kare testi

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Olasılık ve İstatistik, Fikri Akdeniz, Nobel Yayınevi, Adana

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bazı sürekli dağılımları tanır,
ÖÇ02 Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini tanır.
ÖÇ03 Frekans tablosu oluşturur.
ÖÇ04 Merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavrar
ÖÇ05 Örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini kavrar.
ÖÇ06 Tahmin yöntemlerini ve kullanımlarını yapar.
ÖÇ07 Hipotez testlerini uygulayarbilmeli.
ÖÇ08 Ki-kareye dayanan uyum ve bağımsızlık testlerini yapar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. 1
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 5
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Normal Dağılım ,Standart Normal Dağılım, Binom Dağılımına Normal Yaklaşım Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Önemli Sürekli Rastgele Değişkenler ve Dağılımları, Problem Çözümü Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Basit Rastgele Örneklemler, Sistematik, Tabakalı Örneklemler, Rastgele Küme Örneklemesi Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Verilerin Düzenlenmesi, Frekans Dağılımı, Grafiksel Gösterimler Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Merkezi Eğilim Ölçüleri, Merkezsel Eğilim Ölçülerinin Karşılaştırılması Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Dağılım Ölçüleri, Değişim Katsayısı, Problem Çözme Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Örneklem Ortalaması ve Varyansının Bazı Özellikleri, Nokta Tahmini, Güven Aralığı Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Örneklem Büyüklüğünün Bulunması,Varyansı ve İki Kitlenin Varyanslarının Oranı İçin Güven Aralığı, Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 İki Kitlenin Ortalamaları Farkı, Oran ve Oranlar Farkı İçin Güven Aralığı Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Kitle Ortalaması , Kitle Varyansı , İki Kitlenin Varyanslarının Eşitliği için hipotezler Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 İki Kitlenin Ortalamaları Farkı ,Oran ve Oranlar Farkı İçin Hipotez Testleri Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Uyum testleri Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Bağımsızlık Testleri Kaynak okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Problem çözme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,88
AKTS 5 AKTS