MTS382 Lateks

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 6. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MTS382
Ad Lateks
Yarıyıl 6. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEYLA BUGAY


Dersin Amacı

Latex yazım dili ile Bilgisayarlarla Matematik yazmak

Dersin İçeriği

LaTeX sistemi temelleri. LaTeXsistemi nin bileşenleri. Bir LaTeX dosyası oluşturmak. Derlemek. Düz metin yazmak. Liste ve tablo oluşturmak. Matematiksel formüller yazmak. Resim ve grafik eklemek. Komut tanımlamak. İçindekiler sayfası ve indeks oluşturmak.

Dersin Ön Koşulu

Temel düzeyde bilgisayar kullanabilmek gerekmektedir.

Kaynaklar

Literatürdeki herhangi Lateks kitapları kullanılabilir.

Notlar

Literatürdeki herhangi e-Lateks kitapları kullanılabilir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayar kullanarak Matematik belgesi yazabilir.
ÖÇ02 Bilgisayar Programı kullanmada deneyim kazanır
ÖÇ03 Popüler grafik türlerini tanır
ÖÇ04 Bilgisayar kullanarak makale yazabilir.
ÖÇ05 Bilgisayar kullanarak Matematiksel sunum hazırlayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir. 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 3
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. 5
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bir tex dosyasının temel yapısı. Zorunlu satırlar. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
2 Editör kullanarak, basit bir yazı yazmak ve derlemek. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
3 Paket kullanımı. AMS matematik paketleri. Türkçe karakter sorunları. Türkçe karakterlerin yazılışı. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
4 Dvi ve pdf dosyaları oluşturmak. Postscript dosya oluşturmak. Basit komutlar. Paragraf, ortalanmış yazı, yeni satır, yeni sayfa, ekstra boşluklar. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
5 Ortamlar: Liste, Tablo oluşturmak. Matematik ortamı ve matematiksel semboller (üsler, bölme, kökü ifadeler), operatörler. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
6 Satır içi ve ortalı matematiksel formüller yazmak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
7 Matematik ortamlarında metin yazmak. Ayarlanabilir büyüklükte ayıraçlar. Sembollerin büyüklüğünü el ile ayarlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Tekrar ve Uygulama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Matris ortamı kullanmak. Parçalı fonksiyon vs. yazılışı. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
10 Tek satırlı (numaralı veya numarasız) matematik formülleri yazmak. Çok satırlı hizalanmış (numaralı veya numarasız) matematik formülleri yazmak Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
11 Grafik paketleri kullanımı. Grafik eklemek. Grafik içeren dosyaları derlemek. pdf, jpg ve eps formatlarını kullanmak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
12 Formüllere veya tablo veya resimlere etiket ve referans vermek. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
13 Basit komutlar tanımlamak. Satır aralığı, sayfa parametrelerini ayarlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
14 İçindekiler tablosu ve dizin hazırlamak. Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
15 Tekrar Ders notlarında ilgili bölümlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve Uygulama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve Uygulama Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS