MT415 Kodlama Teorisi

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT415
Ad Kodlama Teorisi
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GONCA AYIK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere kodlama teorisinin matematiksel temellerini anlatmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste kaynak kodlaması, tek türlü çözülebilen kodlar, anlık kodlar, Kraft ve McMillan eşitsizlikleri, optimal kodlar, ikili Huffman kodları, kaynakların genişlemesi, entropi ve bilgi, Shannon-Fano kodlaması, 1. Shannon teoremi, bilgi kanalları, ikili simetrik kanallar, güvenilmez kanal kullanımı, hata düzeltme kodları, lineer kodlama anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

YOK

Kaynaklar

Information and coding theory, G. A. Jones and J.M. Jones, Springer, 2000.

Notlar

Information and coding theory, G. A. Jones and J.M. Jones, Springer, 2000.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kodlamanın teknik tanımını kavrar.
ÖÇ02 Kod çeşitlerini tanır.
ÖÇ03 Bilgi ve entropi kavramlarını tanır.
ÖÇ04 Kodlama teorisindeki ilgili temel teoremleri kavrar.
ÖÇ05 Hata düzeltme kavramlarını kavrar.
ÖÇ06 Kraft ve McMillan eşitsizlikleri kavrar.
ÖÇ07 Kaynakların genişlemesini kavrar.
ÖÇ08 Lineer kodlamayı kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 4
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. 4
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kaynak kodlaması Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Tek türlü çözülebilen kodlar, anlık kodlar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Kraft ve McMillan eşitsizlikleri Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Optimal kodlar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 İkili Huffman kodları Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Kaynakların genişlemesi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Entropi ve bilgi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Shannon-Fano kodlaması Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Shannon un Birinci Teoremi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Bilgi kanalları Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 İkili simetrik kanallar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Güvenilmez kanal kullanımı Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Lineer kodlama Kitabın ilgili bölümlerinin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Tekrar Tekrar Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS