MT469 Doğrusal Programlama

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 7. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT469
Ad Doğrusal Programlama
Yarıyıl 7. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ZEYNEP ÖZKURT


Dersin Amacı

Doğrusal programlama problemlerini matematiksel olarak modelleyip, optimal çözümlerini farklı yöntemler kullanarak bulmak, yöntemleri incelemek.

Dersin İçeriği

Lineer programlama problemi,Geometrik çözümler,Analitik yaklaşım ile çözümler,Simpleks yöntemi,Yapay değişkenler,iki evreli yöntem,Büyük M yöntemi,Doğrusal ulaştırma problemleri,Optimalite testleri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Elemantary Linear programming with applications, Bernard Kolman, Robert E. Beck Academik Press

Notlar

Elemantary Linear programming with applications, Bernard Kolman, Robert E. Beck Academik Press


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Doğrusal programlama problemini modeller.
ÖÇ02 Geometrik çözüm bulur.
ÖÇ03 Analitik yaklaşım ile optimal çözüm bulur.
ÖÇ04 Simpleks yöntemini uygular.
ÖÇ05 iki evreli yöntemi uygular.
ÖÇ06 Doğrusal ulaştırma problemlerini modeller.
ÖÇ07 Optimalite testlerini uygular


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar. 2
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 3
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hiperdüzlemler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Konveks kümeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Lineer programlama problemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Geometrik çözümler,Analitik yaklaşım ile çözümler,Simpleks yöntemi,Yapay değişkenler,iki evreli yöntem,Büyük M yöntemi,Doğrusal ulaştırma problemleri,Optimalite testleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Analitik yaklaşım ile çözümler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Simpleks yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Simpleks yöntemi1 Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yapay değişkenler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 iki evreli yöntem Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Büyük M yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Doğrusal ulaştırma problemleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Klasik çözüm yöntemleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Optimalite testleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Alıştırmalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 alıştırmalar2 Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS