MT402 Araştırma Projesi II

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 8. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod MT402
Ad Araştırma Projesi II
Yarıyıl 8. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Bitirme
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. ŞEHMUS FINDIK


Dersin Amacı

Matematikte ileri düzeydeki lisans konularını Türkçe ve yabancı kaynakları kullanarak araştırma yapmak, matematiksel metinleri düzgün ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeyi ve bağımsız çalışmayı öğretmek.

Dersin İçeriği

Matematiğin özel bir alanında Lisans bilgileri üzerine ayrıntılı çalışma yapmak.

Dersin Ön Koşulu

Yoktur

Kaynaklar

Proje ile ilgili uygun kitaplar.

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematikteki ilginç problemleri seçer.
ÖÇ02 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması yapar.
ÖÇ03 Kaynaklardaki bilgileri yazım kurallarına uygun ve doğru olarak düzenler.
ÖÇ04 Seçilen konunun uygulama alanlarını belirler.
ÖÇ05 Seçilen konunun uygulamasını yapar.
ÖÇ06 Bağımsız çalışmayı öğrenir.
ÖÇ07 Bağımsız çalışarak hazırladığı çalışmayı sunabilir.
ÖÇ08 Matematiğin farklı yönlerini keşfeder.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar. 3
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir. 2
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir. 4
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir. 5
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir. 4
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci bilgisi verilir. Kütüphane, internet ve diğer konumlardan konu araştırması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
2 Konu seçimi için araştırma. Konunun belirlenmesi Çalışılacak Konunun sınırları ve kaynaklarını belirlenmesi Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
3 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
4 Çalışma planı hazırlanması. 4 Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
5 Çalışma planına uygun çalışmalar 5 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
6 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. 6 Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
7 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. 7 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
9 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. 9 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. 10 Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
11 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. 11 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
12 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. 12 Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. 13 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
14 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. 14 Sonuçların sunumu Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
15 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. 15 Konunun çalışılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Seçilen konunun sunuma hazırlanması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Seçilen konunun sunuma hazırlanması Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS