TLZ101 Matematik I

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ101
Ad Matematik I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. LEYLA BUGAY


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri temel mühendislik matematiği konusunda bilgi ile donatmak ve bu bilgilerin Tekstil Mühendisliğinde uygulama alanlarını öğretmektir.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere fonksiyon, limit, süreklilik, türev, diferansiyel uygulamaları (artan ve azalan fonksiyonlar), Üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, belirsiz integral alma yöntemleri anlatılmaktadır. tanıtılması

Dersin Ön Koşulu

Temel düzeyde matematik bilgisi gerekmektedir.

Kaynaklar

Analiz 1, Calculus, Temel Matematik Kitapları kullanılabilir.

Notlar

İlgili e-kitap ve internet kaynakları da kullanılabilir.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematiksel temel bilgileri kavrar.
ÖÇ02 Matematik temel bilgisini uygular.
ÖÇ03 Bazı temel problemleri çözme becerisi kazanır.
ÖÇ04 Mühendislik ile matematik arasındaki ilişkiyi kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 3
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 1
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 1
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme 1
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fonsiyonlar konusuna giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Fonksiyon türleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
3 Limit kavramına giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
4 Sonsuz limitler ve sonsuzda limitler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
5 Süreklilik Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
6 Türev ve türev alma kuralları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
7 Yüksek basamaktan türevler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders kitabından ilgili kısmın okunması, problem çözme Öğretim Yöntemleri:
Problem Çözme
9 Türevin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
10 Bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
11 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve türevleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
12 Trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
13 L'hopital kuralı ve Taylor Formülü Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
14 Belirsiz integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
15 Temel integral alma kuralları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Problem Çözme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili kısmın okunması, problem çözme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili kısmın okunması, problem çözme Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS