TLZ105 Genel Kimya

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ105
Ad Genel Kimya
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş. Gör. MEHMET BEBEKLİ


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği için kimya biliminin önemini anlamaktır. Tekstil kimyası ve günlük yaşamda karşılaşılan temel kimyasal olayları çözmektir. Bilimsel yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Kimyasal özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom teorisi, atomların elektronik yapısı, periyodik tablo ve bazı atom özellikleri, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözeltiler, sıvı, katı, ve moleküller arası kuvvetler içinde reaksiyonlar, çözümler ve fiziksel özellikleri, gazlar, termokimya, İstemli değişme: entropi ve serbest enerji, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, asit-baz dengesi, elektrokimya, nükleer kimya, karmaşık iyonlar ve koordinasyon bileşikleri ilkeleri, organik kimya ile ilgili temel kavramlar, organik bileşiklerin ve organik reaksiyonlar, biyokimya.

Dersin Ön Koşulu

koşul yok

Kaynaklar

hocanın kendi ders notları

Notlar

hocanın kendi ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
ÖÇ02 Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilir.
ÖÇ03 İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olur.
ÖÇ04 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
ÖÇ05 Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 2
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 2
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Atomlar ve atom kuramı, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Kimyasal bileşikler Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Kimyasal tepkimeler Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
5 Sulu çözelti tepkimeleri, Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
6 Gazlar Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
7 Termokimya, İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kimyasal kinetik Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Kimyasal dengenin ilkeleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
11 Asitler ve bazlar, Asit baz dengeleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
12 Elektrokimya Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
13 Çekirdek Kimyası Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
14 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
15 Organik kimyada temel kavramlar, organik bileşiklerin ve organik reaksiyonlar, biyokimya Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS