TLZ107 Bilgisayar Programlama

3 AKTS - 1-2 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ107
Ad Bilgisayar Programlama
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 1-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL CEYHUN SABIR


Dersin Amacı

Tekstil Mühendisliği öğrencilerine güncel programlama dillerinden birisini uygulamalarla destekleyerek öğretmek.

Dersin İçeriği

Programlamaya giriş. Programlama dilleri, güncel programlama dillerinden birinin seçimi ve giriş. Veri türleri, sabit ve değişken kavramı, atama kodları. Algoritma oluşturma., Seçilmiş bir programlama diline ait yazılımın incelenmesi. Giriş ve çıkış deyimleri. Kontrol deyimleri. Döngü deyimleri. Altprogramlar, Dosyalama deyimleri. Program örnekleri.

Dersin Ön Koşulu

Bulunmamaktadır

Kaynaklar

Öğretim elemanına ait ders notları

Notlar

S.ÖZBAY, MAKROLAR VE VISUAL BASIC 2019, KODLAB Yayınları, 2021


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilgisayar proglama kavramını öğrenir
ÖÇ02 Programalam dillerini tanır etkin kullanım alanlarını öğrenir
ÖÇ03 Verilerin programlama uygun olarak sınıflandırmasını yapmayı öğrenir
ÖÇ04 Problemlerin çözümlemesini ve Algoritma oluşturma ve geliştirmeyi öğrenir
ÖÇ05 Basit bir probleme ait girdileri kullanarak istediği çıktıyı almak için program kodlarını yazmayı öğrenir.
ÖÇ06 Karmaşık mühendislik problemlerini bir bilgisayar programı ile kodlamayı ve çözmeyi öğrenir.
ÖÇ07 Bir programlama dilini giriş veya orta düzeyde kullanabilmeyi öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 5
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Programlama diline giriş, bilgisayar ve programlama dili mantığının anlatımı Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Programlama dillerinin tanıtımı, mühendislik alanına uygun programlama dillerinin özellikleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Güncel ve mühendislik alanına uygun programlama dillerinden birinin seçimi ve giriş bilgisi Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay
4 Veri türlerinin çeşitleri ve programlama için önemi Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar
5 Sabitlerin ve değişkenlerin programlama için önemi ve program içerisinde gösterilmesi Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar
6 Algoritma kavramı, programların algoritmasını oluşturma Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Seçilmiş bir programlama diline ait yazılımın incelenmesi Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav için ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Giriş ve çıkış deyimlerine giriş, örnek programlar Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
10 Kontrol deyimleri, program örnekleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
11 Döngü deyimleri ve program örnekleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
12 Alt programlar ve modüller Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
13 Dosyalama deyimleri ve program örnekleri Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar
14 Menülü programlara giriş Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme
15 Menülü Program yapma ve paket programa dönüştürebilme Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav için ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav için ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,44
AKTS 3 AKTS