TLZ109 Mühendislik Etiği

3 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ109
Ad Mühendislik Etiği
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA


Dersin Amacı

Genel olarak etiğin önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda bilinçlendirlmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında mühendislik uygulamaları açısından etiğin kapsamı, kazandığı önem, olası sorunlar ve çözüm önerileri örneklerle açıklanarak mühendis adaylarının meslek yaşamlarında etik değerlere sahip çıkması amaçlanmıştır

Dersin İçeriği

Etik tanımı ve Uygulamada tarihsel gelişimin önemi, bilim etiği, etik, uygulama sorunları, Temel etik sorunları ve yönetimde etik ilkelerinin önemi. Yönetimin uyması gereken etik prensipleri ve uygun örnekler ve yönetimde etik dışı davranış örnekleri, Etik eğitiminin önemi, Mühendislik etiği ve tarihsel gelişimi, Mühendislik etiği ilkeleri, Etik teorileri ve etik açısından açıklama ve örnekler, Etiğe mühendislik yaklaşımı, Mühendislik kurumların değerlendirilmesinin ve içeriğinin önemi ve gerekliliği, Küreselleşme, Mühendislikte dürüstlük, sorumluluk, ve mühendislik örnekleri konuları ele alınmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Oğulata R. Tuğrul, Mühendislik Etiği, Gazi Kitabevi 2021.

Notlar

Etik kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Etik kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ02 Etik sorunlarını tanımlar.
ÖÇ03 Etik değerleri öğrenir.
ÖÇ04 Mühendislikte ve özellikle tekstil mühendisliğinde karşılaşılabilecek etik sorunlar ve çözüm önerilerini öğrenir.
ÖÇ05 Mühendislik uygulamalarında etiğin önemi kavranır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 5
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 4
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Etik tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Pratiğin bilimi olarak etik, etiğin uygulama konuları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Etiğin temel sorunları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Yönetimde etik ve önemi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler ve örnekleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Yönetimde etik dışı davranışlar ve örnekleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Etik eğitimi önemi, gerekliliği ve içeriği Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Mühendislik etiği önemi, tarihsel gelişimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Mühendislik etiği ilkeleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Etik teorileri ve mühendislik yaklaşımları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Etik ve kurumların mühendislik açısından değerlendirilmesi ve örneklerle açıklanması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Etik ve küreselleşme, mühendislikte dürüstlük, mühendislik sorumluluğu ve örnekler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Mühendislikte etik sorunların ele verilmesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,12
AKTS 3 AKTS