TLZ111 Tekstil Mühendisliğine Giriş

3 AKTS - 2-1 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TLZ111
Ad Tekstil Mühendisliğine Giriş
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-1 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 3 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SERİN MEZARCIÖZ


Dersin Amacı

Tekstil Teknolojisi ve Mühendisliği ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, tekstil hammaddeleri hakkında temel bilgileri vermek, tekstilde üretim basamaklarını ve temel işlemleri tanıtmaktır.

Dersin İçeriği

Tekstil Teknolojisi ve Mühendisliği ile İlgili Genel Kavramlar. Tekstil Maddelerinin tanımı, Temel Özellikleri, Standartları ve Sınıflandırılması. Doğal ve Sentetik Tekstil Maddeleri. İplikçilik Teknolojisi Hakkında Genel Bilgiler. Dokuma, Örme, Non-Woven ve Terbiye Teknolojisi. Kalite Kontrol.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1- Taylor, M. A., Tekstil Teknolojisi, ISBN: 975-97055-0-8, 1999, Şan Ofset, İstanbul, Türkiye. 2-Clothing Technology, ISBN: 3-8085-6223-4, Third English Edition, 2002, Verlag Europa-Lehrmittel, Almanya.

Notlar

1- Taylor, M. A., Tekstil Teknolojisi, ISBN: 975-97055-0-8, 1999, Şan Ofset, İstanbul, Türkiye. 2-Clothing Technology, ISBN: 3-8085-6223-4, Third English Edition, 2002, Verlag Europa-Lehrmittel, Almanya.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Genelde Üniversite, özelde tekstil mühendisliği eğitiminin niteliği ve özelliklerini öğrenir.
ÖÇ02 Tekstil Mühendisliği mesleğini tanımlama ve tekstil mühendislerinin işletmelerdeki görevlerini öğrenir.
ÖÇ03 Tekstil ham maddeleri hakkında genel bilgi kazanır.
ÖÇ04 Tekstilde temel işlem adımları ve makinaları hakkında temel bilgileri öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 2
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme 1
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Üniversite eğitiminin niteliği ve organizasyonu hakkında genel bilgiler,Ç.Ü.Tekstil Mühendisliği Bölümünün tanıtımı ve eğitimi hakkında genel bilgiler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Mühendislik kavramı,Tekstil Mühendisliği mesleğini tanımlama Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Tekstil ham maddelerinin tanıtımı, temel özellikleri ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 İplik üretiminin temel ilkeleri, iplik türleri ve temel özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kısa ve uzun stapel lif iplikçiliğinde işlem akışları ve makinaları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kumaş üretim yöntemlerinin sınıflandırılması,dokuma kumaş üretiminin temel ilkeleri,temel doku türleri,dokuma kumaşların genel özellikleri ve kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Örme kumaş üretiminin temel ilkeleri,temel örgü türleri, örme kumaşların genel özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Dokusuz yüzeyler (non woven) üretiminin temel ilkeleri,dokusuz yüzeylerin genel özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Tekstil terbiyesi, tanımlar ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Pamuklu kumaşlara uygulanan temel terbiye işlemleri Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Konfeksiyonun tanımı, konfeksiyonda işlem basamakları Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Tekstilde Kalite Kontrolün tanımı, amacı, uygulama alanı ve yapılan testler Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Tekstilde pazarlama, AR-GE, ÜR-GE Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Bölüm laboratuvarlarının gezilmesi Ders notları ve referans kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,48
AKTS 3 AKTS