UTD101 Türk Dili I

2 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod UTD101
Ad Türk Dili I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Uzaktan Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. GÖKHAN AKINBİNGÖL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste dil, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, dilekçe ve öz geçmiş yazımı, imla ve noktalama konuları anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

KORKMAZ, Zeynep; PARLATIR, İsmail; ERCİLASUN, A. Bican; ZÜLFİKAR, Hamza; GÜLENSOY, Tuncer; BİRİNCİ, Necat; AKALIN; Mehmet (1997) Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara.

Notlar

Öğr.Gör.Dr. Gökhan Akınbingöl, Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türk dilinin tarihi devirlerini ve bu devirlerdeki eserlerini kavrar.
ÖÇ02 Türk dilinin anlatım özelliklerini kavrar.
ÖÇ03 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi özelliklerini kavrar.
ÖÇ04 Türkiye Türkçesini oluşturan Anadolu'daki tarihi Türk yazı dillerini tanımlar.
ÖÇ05 Sözlü ve yazılı anlatımın türlerini ve özelliklerini tanır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Dil ile kültür ilişkisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Dilin Türleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Türkiye Türkçesi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Ses Bilgisi Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Ses Olayları 1 Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Ses Olayları 2 Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Yazım Kuralları 1 Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Yazım Kuralları 2 Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Noktalama İşaretleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Yazışmalar Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Konunun ders notlarından okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS